logo bottom

logo bottom

Katolicka Poradnia Rodzinna

I niedziela miesiąca

w godzinach 12:45 - 13:45

w kawiarence parafialnej

*   *   *

- Przygotowanie narzeczonych do Sakramentu Małżeństwa

- Doradztwo w zakresie naturalnych metod planowania rodziny

- Pomoc w rozwiązywaniu konfliktów małżeńskich

e-KAI

Wiara.pl

Pogoda dla Magnuszewa


Dekanat Rozniszew

Rozniszew

rozniszew

ROZNISZEW

Parafia p.w. Narodzenia NMP

Sanktuarium Matki Bo?ej, Pani Rozniszewskiej

Rozniszew 33, 26-910 Magnuszew

gmina Magnuszew, powiat kozienicki, woj. mazowieckie

tel. 48 621 90 24

e-mail: Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć.

 


 

 

Rys historyczny:

Pierwotny ko?ci? drewniany powsta? ok. 1470 r., w tym te? czasie erygowana by?a parafia. Kolejny ko?ci? drewniany nosi? tytu? ?w. Urszuli. Obecny p.w. Narodzenia Matki Bo?ej, zbudowany zosta? na miejscu poprzedniego wed?ug projektu arch. Edwarda Cichockiego i Jana Hinza w latach 1880 - 1895 staraniem ks. Piotra Papiewskiego. Konsekrowa? t? ?wi?tyni? w 1895 r. bp Antoni Ksawery Sotkiewicz. Ko?ci? zosta? zniszczony w 1944 r., po wojnie w latach 1947 - 1972 by? odbudowywany i restaurowany staraniem ks. Aleksandra Babskiego. Jest budowl? w stylu neogotyckim, trjnawow?, zbudowan? z czerwonej ceg?y. W ko?ciele znajduje si? obraz Matki Bo?ej z Dzieci?tkiem czcony jako cudowny. Jest to wizerunek olejny namalowany na p?tnie. Liczne wota ?wiadcz? o ?ywym kulcie.

Do parafii nale??:

Anielin, Boguszkw, Kolonia Rozniszew, Rozniszew, Zagroby, Zakrzew

Godziny Mszy ?wi?tych:

Niedziele i ?wi?ta: 7:30; 9:30; 11:30; 18:00

?wi?ta zniesione: 7:30; 9:30; 18:00 (zima - 17:00)

Dni powszednie: 7:30 lub 18:00 (zima - 17:00)

Odpusty:

Zwiastowania NMP (25 marca), Zes?ania Ducha ?wi?tego, NMP Matki Ko?cio?a, Wniebowzi?cia NMP (15 sierpnia), Narodzenia NMP (8 wrze?nia)

Dzie? adoracji Naj?wi?tszego Sakramentu:

8 grudnia

Ksi?gi metrykalne:

Ksi?gi ochrzczonych od roku 1945

Ksi?gi za?lubionych od roku 1945

Ksi?gi zmar?ych od roku 1945

Cmentarz:

istnieje od I po?. XIX wieku

Kaplani pochowani na terenie parafii:

ks. Jzef Adamski

Proboszczowie parafii po 1945 r.:

ks. jan Gajos (1945 - 1947)

ks. Aleksander Babski (1947 - 1981)

ks. W?adys?aw Korcz (1981 - 1984)

ks. Stanislaw Skwira (1984 - 2006)

ks. Wojciech Celuch - od 2006

Proboszcz:

ks. Wojciech Celuch

Z parafii pochodz?:

ks. Wies?aw Janowski