Liturgia na dziś


 

logo bottom

 

logo bottom

Msze święte:

w niedziele i uroczystości:

9.00
11.30
18.00

w święta zniesione

9.00

18.00

(w okresie zimowym - 17.00)

w dni powszednie:

18.00
(w okresie zimowym - 17.00)

e-KAI

 • Nowy Targ: XVI Misterium Męki Pańskiej
  Około 100 aktorów weźmie udział w XVI Misterium Męki Pańskiej w Nowym Targu, które w...
 • Gniezno: sympozjum historyczne z okazji 600-lecia prymasostwa w Polsce
  W Centrum Edukacyjno-Formacyjnym w Gnieźnie odbyło się 27 marca sympozjum historyczne nt. dziejów i znaczenia...
 • Radom: pół miliona na remont zabytków sakralnych
  Radomscy radni przeznaczyli w sumie pół miliona złotych na remont tamtejszych zabytków sakralnych. Ponad sto...
 • Ludźmierz: uroczystości 20-lecia pielgrzymki Jana Pawła II
  Od promocji książki "Karol Wojtyła - Jan Paweł II. Słowo u Gaździny Podhala" z niepublikowanymi...
 • Podpisz się w obronie tożsamości małżeństwa i rodziny do 3 kwietnia

  Wiara.pl

  Pomoc Kościołowi w potrzebie

  Pogoda dla Magnuszewa


  Modlitwy Litanie

  Litania do św. Elżbiety

  Kyrie elejson, Chryste elejson, Kyrie elejson.
  Chryste usłysz nas, Chryste wysłuchaj nas.
  Ojcze z nieba Boże - zmiłuj się nad nami.
  Synu Odkupicielu świata Boże - zmiłuj się nad nami.
  Duchu Święty Boże - zmiłuj się nad nami.
  Święta Trójco, Jedyny Boże - zmiłuj się nad nami.

  Święta Maryjo, módl się za nami.
  Święty Franciszku Seraficki,
  Święta Elżbieto Węgierska,
  Od dzieciństwa miłująca Boga całym sercem,
  Rozmiłowana w Ewangelii i nią żyjąca,
  Złączona z Chrystusem przez modlitwę i miłość,
  Wierna córko świętego Franciszka,
  Niezrównana naśladowczyni Biedaczyny z Asyżu,
  Gardząca przepychem świata,
  Mistrzyni modlitwy i ofiary,
  Obdarzona łaską mistycznej modlitwy,
  Wrażliwa na nędzę i niedolę ludzką,
  Usługująca ubogim i cierpiącym,
  Całe mienie rozdająca potrzebującym,
  Postami i pokutą wyniszczająca swe ciało,
  Prześladowana przez rodzinę męża,
  W krytycznej chwili obdarzona cudem róż,
  Dziękująca Bogu za cierpienia i krzywdy,
  Wzorze dobrej żony i matki,
  Czuła opiekunko chorych i opuszczonych,
  Pociecho ubogich i wydziedziczonych,
  Matko wszystkich nędzarzy,
  Niedościgniony wzorze tercjarzy,
  Patronko nasza w niebie,

  Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, przepuść nam, Panie.
  Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, wysłuchaj nas, Panie.
  Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, zmiłuj się nad nami.

  W. Módl się za nami, święta Elżbieto.
  O. Abyśmy się stali godnymi obietnic Chrystusowych.

  Módlmy się: Boże, Ty obdarzyłeś świętą Elżbietę licznymi łaskami, a szczególnie łaską doskonałego naśladowania Chrystusa na wzór świętego Franciszka z Asyżu; daj nam za jej przyczyną godnie odpowiedzieć na powołanie nas do służby Bożej i przynieść owoce cnót chrześcijańskich, zgodnie z Twoją wolą. Przez Chrystusa, Pana naszego. Amen.

  Najłaskawszy Boże, dzięki Twej łasce święta Elżbieta wśród bogactw i uciech światowych zajaśniała blaskiem niezwykłej świętości; spraw za jej wstawiennictwem, byśmy zwyciężyli wszelkie pokusy i gorliwie dążyli do świętości, jak nam nakazałeś. Przez Chrystusa, Pana naszego. Amen.