logo bottom

logo bottom

Katolicka Poradnia Rodzinna

I niedziela miesiąca

w godzinach 12:45 - 13:45

w kawiarence parafialnej

*   *   *

- Przygotowanie narzeczonych do Sakramentu Małżeństwa

- Doradztwo w zakresie naturalnych metod planowania rodziny

- Pomoc w rozwiązywaniu konfliktów małżeńskich

e-KAI

Wiara.pl

Pogoda dla Magnuszewa


Modlitwy Inne

Modlitwa za misjonarzy


Jezu Wieczny Kap?anie, pos?any przez Ojca dla zbawienia ?wiata, wzbud? kap?anw i po?lij ich do narodw.

Jezu, ktry znosi?e? ubstwo w stajence betlejemskiej, obdarz swych misjonarzy duchem ubstwa.

Jezu, ktry wzrasta?e? w m?dro?ci, latach i ?asce, spraw, aby ci, ktrych powo?a?e? wzrastali w cnotach.

Jezu, pos?uszny Maryi i Jzefowi obdarz misjonarzy duchem pos?usze?stwa.

Jezu, ktry pracowa?e? od najm?odszych swych lat, daj Twoim misjonarzom umi?owanie trudw i najskromniejszych prac.

Jezu, ktry b?d?c robotnikiem zawsze wpatrywa?e? si? w Oblicze Ojca, udziel Twoim misjonarzom ducha modlitwy i zjednoczenia z Bogiem.

Niepokalana Dziewico, Matko Bo?a, wyjednaj misjonarzom umi?owanie czysto?ci.

?wi?ty Jzefie, ktry ?y?e? dla Jezusa i Maryi, upro? misjonarzom, aby ?yli tylko dla Jezusa i Maryi.

?wi?ta Rodzino, ktra znosi?a? prze?ladowanie, wyjednaj misjonarzom, aby wszystko z mi?o?ci ku Tobie znosili.

Przez swe ubstwo wyjednaj im oderwanie si? od dbr przemijaj?cych.

Przez sw? ucieczk? do Egiptu, udziel im ?aski g?oszenia Ewangelii na ca?ym ?wiecie.

Przez Twoje pos?usze?stwo uczy? ich pos?usznymi i pe?nymi szacunku.

Przez Twoje umartwienie obdarz ich ?ask? przezwyci??enia samych siebie.

Przez swoj? ?wi?t? jedno?? spraw, aby mieli jedno serce i jednego ducha.

Przez swe milczenie udziel im ducha skupienia.

Przez Twoje zjednoczenie z Bogiem obdarz ich pobo?no?ci?

Przez sw? gorliwo?? dla chwa?y Bo?ej, zapal ich serca mi?o?ci? do Boga i ludzi.

Przez swoj? ?wi?to?? usu? spomi?dzy nich tych wszystkich, ktrzy nie mogliby do ?mierci pozosta? ?wi?tymi misjonarzami.

Matko Boska Salety?ska, Pojednawczyni grzesznikw - mdl si? nieustannie za nami, ktrzy si? do Ciebie uciekamy.