logo bottom

 

logo bottom

Katolicka Poradnia Rodzinna

I niedziela miesiąca

w godzinach 12:45 - 13:45

w kawiarence parafialnej

*   *   *

- Przygotowanie narzeczonych do Sakramentu Małżeństwa

- Doradztwo w zakresie naturalnych metod planowania rodziny

- Pomoc w rozwiązywaniu konfliktów małżeńskich

e-KAI

Wiara.pl

Pomoc Kościołowi w potrzebie

Pogoda dla Magnuszewa


Modlitwy Inne

Modlitwa za misjonarzy


Jezu Wieczny Kapłanie, posłany przez Ojca dla zbawienia świata, wzbudź kapłanów i poślij ich do narodów.

Jezu, który znosiłeś ubóstwo w stajence betlejemskiej, obdarz swych misjonarzy duchem ubóstwa.

Jezu, który wzrastałeś w mądrości, latach i łasce, spraw, aby ci, których powołałeś wzrastali w cnotach.

Jezu, posłuszny Maryi i Józefowi obdarz misjonarzy duchem posłuszeństwa.

Jezu, który pracowałeś od najmłodszych swych lat, daj Twoim misjonarzom umiłowanie trudów i najskromniejszych prac.

Jezu, który będąc robotnikiem zawsze wpatrywałeś się w Oblicze Ojca, udziel Twoim misjonarzom ducha modlitwy i zjednoczenia z Bogiem.

Niepokalana Dziewico, Matko Boża, wyjednaj misjonarzom umiłowanie czystości.

Święty Józefie, który żyłeś dla Jezusa i Maryi, uproś misjonarzom, aby żyli tylko dla Jezusa i Maryi.

Święta Rodzino, która znosiłaś prześladowanie, wyjednaj misjonarzom, aby wszystko z miłości ku Tobie znosili.

Przez swe ubóstwo wyjednaj im oderwanie się od dóbr przemijających.

Przez swą ucieczkę do Egiptu, udziel im łaski głoszenia Ewangelii na całym świecie.

Przez Twoje posłuszeństwo uczyń ich posłusznymi i pełnymi szacunku.

Przez Twoje umartwienie obdarz ich łaską przezwyciężenia samych siebie.

Przez swoją świętą jedność spraw, aby mieli jedno serce i jednego ducha.

Przez swe milczenie udziel im ducha skupienia.

Przez Twoje zjednoczenie z Bogiem obdarz ich pobożnością

Przez swą gorliwość dla chwały Bożej, zapal ich serca miłością do Boga i ludzi.

Przez swoją świętość usuń spomiędzy nich tych wszystkich, którzy nie mogliby do śmierci pozostać świętymi misjonarzami.

Matko Boska Saletyńska, Pojednawczyni grzeszników - módl się nieustannie za nami, którzy się do Ciebie uciekamy.