logo bottom

 

logo bottom

Katolicka Poradnia Rodzinna

I niedziela miesiąca

w godzinach 12:45 - 13:45

w kawiarence parafialnej

*   *   *

- Przygotowanie narzeczonych do Sakramentu Małżeństwa

- Doradztwo w zakresie naturalnych metod planowania rodziny

- Pomoc w rozwiązywaniu konfliktów małżeńskich

e-KAI

Wiara.pl

Pogoda dla Magnuszewa


Kancelaria

Pogrzeb

W zwi?zku z pogrzebem chrze?cija?skim w kancelarii parafialnej nale?y przed?o?y?:

  • akt zgonu;
  • ewentualnie za?wiadczenie o przyj?ciu ostatniego namaszczenia (je?eli zosta?o ono udzielone w szpitalu);
  • je?eli pochwek ma si? odby? w innej parafii potrzebny jest przekaz od ksi?dza proboszcza miejsca zamieszkania zmar?ego;

Pogrzeb mo?na zg?asza? tak?e wtedy, gdy jest nieczynna kancelaria parafialna, do g. 21.00.

Więcej…