1. Od dzisiejszej – piątej niedzieli Wielkiego Postu – zmienia się charakter tego okresu liturgicznego. Cały czas towarzyszyło nam wezwanie Kościoła do nawrócenia i pokuty, skorzystania z łaski przebaczenia, którą miłosierny Bóg pragnie nas obdarzyć. Teraz Wielki Post nabiera charakteru pasyjnego. Od dziś w kościele zasłaniamy wszystkie krzyże. Skupimy się na rozważaniu męki Pańskiej.
  2. Przypominam, że zgodnie z rozporządzeniem Ministra Zdrowia we Mszy Św. może uczestniczyć maksymalnie 5 osób. Proszę, żeby na Mszę Św. przychodziły tylko osoby związane z daną intencją. Korzystajmy z dyspensy udzielonej przez ks. biskupa na czas trwania epidemii.
  3. Przeżywamy trudny czas epidemii koronawirusa, jesteście w waszych domach. Dlatego proszę Was niech nie ustaje w nich modlitwa, uczestnictwo w Mszach Św., nabożeństwach Drogi krzyżowej i Gorzkich żali, aby ten szczególny czas pozwolił nam umocnić to co dobre w naszych rodzinach, odnowić i uzdrowić to co może zostało zniszczone czy zranione. Uczyńmy nasze domy Domowym Kościołem. Niech Bóg będzie w nich obecny każdego dnia
  4. W czwartek, 2 kwietnia, przypada 15. rocznica śmierci Świętego Jana Pawła II. Przez jego wstawiennictwo możemy prosić Boga o potrzebne dla nas łaski. Papież Polak przez długie lata swojego pontyfikatu własnym przykładem uczył nas, jak oddać się całkowicie Chrystusowi i jak świadczyć o wierze. Starajmy się go w tym naśladować.
  5. W tym tygodniu przypadają pierwszy czwartek, piątek i sobota miesiąca. Ci, którzy praktykują pierwsze piątki miesiąca mogą przyjąć Komunię Świętą duchowo.
  6. Przyszła niedziela, 5 kwietnia, będzie już Niedzielą Męki Pańskiej – Niedzielą Palmową. Jej liturgia wprowadzi nas w ostatni etap czasu Wielkiego Postu, a następujące po niej dni Wielkiego Tygodnia umożliwiają nam głębokie przeżywanie tajemnicy męki, śmierci i zmartwychwstania Chrystusa Pana.