Zgodnie z zarządzeniem Ministra Zdrowia od 27 marca 2021 r. w kościołach obowiązuje nowy limit osób (1 os. na 20 m2), co w przypadku naszego kościoła wynosi 20 osób. Miejsca, gdzie można siadać oznakowane są numerkami. Bardzo proszę o zajmowanie tych miejsc. Nie można się tłumaczyć, że „jesteśmy z jednego domu”, gdyż konieczne jest również zachowanie odległości między osobami. Osoby przebywające na zewnątrz kościoła, jak i znajdujące się w kościele mają obowiązek zakrywania nosa i ust oraz zachowanie odległości co najmniej 1,5 m od innej osoby.