Podczas II Kwesty przeprowadzonej w dniach 1-2 listopada 2018 i kilku następnych zebrano 17 428 zł.
Koszty ułożenia kostki wyniósł: 21 481 zł.
Mamy na minusie: 4 053 zł.

Za kwotę 21 481 zł udało nam się ułożyć: 225 m kostki i 182 obrzeży.

Firma układająca kostkę udzieliła nam 650 zł upustu.
Firma przywożąca beton udzieliła nam 200 zł upustu.

Koszty zakupu puszek, plakatów i naklejek w I i II Kweście w całości pokryły osoby organizujące Kwestę.

Kostka z odzysku zgromadzona przy cmentarzu zostanie wykorzystana przy parkingu przed cmentarzem. Nie jest przeznaczona do układania na cmentarzu.

Wszystkim Ofiarodawcom, jak i osobom angażującym się w Kwestę składam serdeczne podziękowania.