Maksymalnie 5 osób w kościele.
Od 1 kwietnia obowiązuje przepis, że w kościele, podczas nabożeństw (Msza św., pogrzeb, ślub itp.) może być obecne maksymalnie 5 osób. Odpowiedzialność za przestrzeganie tego przepisu spoczywa na księdzu. Dlatego jeszcze raz zwracam się z prośbę:
– zachowujmy przepisy prawa;
– jeśli ktoś zdecyduje się na udział we Mszy św. przed kościołem czyni to na własną odpowiedzialność (konieczność zachowania odległości od drugiej osoby 2 m);
– nie można wstępować do kościoła, aby przyjąć Komunię św., gdyż zwiększa to liczbę osób obecnych w kościele;
– do Komunii można ustawić się przed kościołem wciąż zachowując odstępy 2 m od innych osób;
– w kościele również należy przystępować do Komunii św. zachowując nakazane odstępy.
Raz jeszcze proszę o zachowywanie tych przepisów. Jeśli nie będą one przestrzegane będą zmuszony przerywać Mszę św., wyprosić wszystkich z kościoła, zamknąć kościół i dokończyć Mszę św. bez udziału wiernych. Szacunek dla tego prawa jest zachowaniem V przykazania Bożego (troska o zdrowie i życie swoje i drugiego człowieka). Zachowujmy decyzje Ministra Zdrowia w każdym miejscu, bo to jest jedyna szansa na uchronienie się od zarażenia koronawirusem.
Życząc wszystkim zdrowia, serdecznie pozdrawiam i obyśmy wszyscy mogli się jak najszybciej spotkać przy ołtarzu Pańskim wolni od zagrożenia zarażenia tym śmiertelnym wirusem.
ks. Wojciech