MODLITWA POWSZECHNA
Gromadzimy się wokół naszego Pana dotknięci różnymi słabościami, licząc na Jego pomoc. Wznieśmy więc nasze prośby:
  1. Módlmy się za ludzi porażonych nienawiścią, aby zostali uwolnieni od gniewu, który zatruwa ich serce. Ciebie prosimy…
  2. Módlmy się o ustanie na świecie bratobójczych wojen i aktów terroryzmu, aby upragniony pokój zatrzymał przelew niewinnej krwi. Ciebie prosimy…
  3. Módlmy się, by nasze społeczeństwo przez konkretne gesty chrześcijańskiej i bratniej miłości służyło pomocą milionom uchodźców, którzy żyją w warunkach skrajnej nędzy i w opuszczeniu. Ciebie prosimy…
  4. Módlmy się za zmarłych z naszych rodzin (a zwłaszcza za N.N.), aby w chwale zmartwychwstania spotkali się z Panem. Ciebie prosimy…
  5. Módlmy się za nas zgromadzonych na Eucharystii, byśmy wracali do domów z sercem otwartym i wolnym od wszelkiego smutku. Ciebie prosimy…
Panie, niech dla nas wszystkich stojących przy Twoim ołtarzu zabłyśnie promyk nadziei. Zachowaj nas w radości i miej w swojej pieczy. Który żyjesz i królujesz na wieki wieków. Amen.