Bp Kazimierz Romaniuk
O. Augustyn Jankowski OSB
Ks. Lech Stachowiak

Komentarz praktyczny
do
Nowego Testamentu

Poznań – Kraków 1999