Wszystko – w swoim czasie!~Stefan Kardynał WyszyńskiŹródło: Kromka Chleba
Środa 2 Tygodnia Wielkiego Postu

Środa 2 Tygodnia Wielkiego Postu

Pielęgnować postawę pokory i ofiarności
17 Mając udać się do Jerozolimy, Jezus wziął osobno Dwunastu i w drodze rzekł do nich: 18 «Oto idziemy do Jerozolimy: tam Syn Człowieczy zostanie wydany arcykapłanom i uczonym w Piśmie. Oni skażą Go na śmierć 19 i wydadzą Go poganom na wyszydzenie, ubiczowanie i ukrzyżowanie; a trzeciego dnia zmartwychwstanie». 20 Wtedy podeszła do Niego matka synów Zebedeusza ze swoimi synami i oddając Mu pokłon, o coś Go prosiła. 21 On ją zapytał: «Czego pragniesz?» Rzekła Mu: «Powiedz, żeby ci dwaj moi synowie zasiedli w Twoim królestwie jeden po prawej, a drugi po lewej Twej stronie». 22 Odpowiadając Jezus rzekł: «Nie wiecie, o co prosicie. Czy możecie pić kielich, który Ja mam pić?» Odpowiedzieli Mu: «Możemy». 23 On rzekł do nich: «Kielich mój pić będziecie. Nie do Mnie jednak należy dać miejsce po mojej stronie prawej i lewej, ale [dostanie się ono] tym, dla których mój Ojciec je przygotował». 24 Gdy dziesięciu [pozostałych] to usłyszało, oburzyli się na tych dwóch braci. 25 A Jezus przywołał ich do siebie i rzekł: «Wiecie, że władcy narodów uciskają je, a wielcy dają im odczuć swą władzę. 26 Nie tak będzie u was. Lecz kto by między wami chciał stać się wielkim, niech będzie waszym sługą. 27 A kto by chciał być pierwszym między wami, niech będzie niewolnikiem waszym, 28 na wzór Syna Człowieczego, który nie przyszedł, aby Mu służono, lecz aby służyć i dać swoje życie na okup za wielu». (Mt 20, 17-28)
O co proszę?
O serce pokorne, zdolne do ofiarnej służby.
  • Jezus i Dwunastu są w drodze do Jerozolimy. Będę im towarzyszył z bliska. Wsłucham się w słowa Mistrza. Tłumaczy im wydarzenia, które niedługo staną się Jego udziałem (w. 17-19). Towarzyszenie Jezusowi zakłada także drogę odrzucenia, wyszydzenia i męki. Czy zgadzam się na nią? Odkryję przed Jezusem moje opory i lęki.
  • „Trzeciego dnia zmartwychwstanie” (w. 19). Słowo Jezusa, także to, które zapowiada cierpienie, jest ostatecznie Słowem życia. Ono zawsze prowadzi do życia. Odnowię moją więź ze Słowem Bożym. Co chciałbym pogłębić w moich spotkaniach ze Słowem?
  • Wsłucham się w słowa matki, która zbliża się do Jezusa z synami (w. 20-21). Zwrócę uwagę, jak mocno kontrastują one ze słowami Jezusa. Pragnieniami i myślami są daleko od Jezusa szykującego się na mękę. Czy nie zagłuszam w sobie natchnień Jezusa, pozostając przy swoich planach i oczekiwaniach?
  • Jezus zwraca się do mnie z pytaniem: „Czy możesz pić kielich, który ja mam pić?” (w. 22). Rozważę je głębiej. Czy jestem gotów dzielić los z Jezusem, cokolwiek się wydarzy? Zapewnia mnie, że z Nim będę zdolny naśladować Go we wszystkim (w. 23).
  • Stanę wśród oburzonych uczniów (w. 24). Opanowuje ich zazdrość i duch rywalizacji. Poczuli się wyprzedzeni przez dwóch braci. Prześledzę moje relacje we wspólnocie, w rodzinie i w pracy. Czy potrafię się cieszyć z sukcesów moich bliskich?
  • Jezus przywołuje uczniów do siebie. Kładzie im na serce to, co jest samą istotą Ewangelii (w. 25-28). Tym samym mówi do mnie: „Ucz się ode mnie, jak służyć innym, aż do rezygnacji z własnego życia”.
  • Upadnę Jezusowi do kolan i będę kontemplował Jego pokorę i bezgraniczną ofiarność. Położę moją głowę na Jego kolanach, powtarzając: „Uzdrów mnie z mojej pychy i daj mi serce pokorne i ofiarne”.
Ks. Krzysztof Wons SDS

Transmisje na żywo

Pragniemy poinformować, że jest nowa transmisja na żywo nabożeństw i Mszy Świętych z naszego kościoła. Obraz i głos został znacznie poprawiony. Transmisje na żywo znajdują się pod następującymi adresami: Zakładka "Na żywo" lub pełny ekran. Módl się razem z...

czytaj dalej

Limit osób w kościele – 26 osób

W związku z wprowadzeniem nowych przepisów sanitarnych, w kościele obowiązuje limit osób. Od 7 listopada 2020 r. w nabożeństwach i Msza Świętych może uczestniczyć maksymalnie 26 osób. Bardzo proszę o dostosowanie się do tych wymogów. W obecnej sytuacji można...

czytaj dalej

Dyspensa

W związku ze stanem epidemii, biorąc pod uwagę zagrożenie zdrowia oraz życia wiernych, zgodnie z kan. 87 § 1, kan. 1245 i kan. 1248 § 2 Kodeksu Prawa Kanonicznego oraz zaleceniami zawartymi w Komunikacie Przewodniczącego Konferencji Episkopatu Polski z dnia 16...

czytaj dalej

Ofiary na kościół i za intencje mszalne

Szczęść Boże! W związku z zaistniałą sytuacją pandemii koronawirusa zwracam się z prośbą, aby wszelkie ofiary na potrzeby kościoła, wypominki i za intencje mszalne dokonywać poprzez konta bankowe: 1. Na potrzeby kościoła w BS Magnuszew: 69 8002 0004 0103 2028 2001...

czytaj dalej

Modlitwa do Matki Bożej Rozwiązującej Węzły

Dziś obchodzimy posoborowe święte maryjne - Maryi Matki Kościoła. Pozwala nam ono głębiej wniknąć w tajemnicę Maryi, od chwili niepokalanego poczęcia aż po zesłanie Ducha Świętego i narodzenie Kościoła, w którym Maryja uczestniczy w sposób szczególny.~Jan Paweł II

Licznik odwiedzin

0 0 1 4 3 9
Views Today : 54
Views Yesterday : 65
Total views : 4940
Who's Online : 0