Pozwól, niech Bóg odsunie łódź twego życia na głębię, na toń niezgłębioną życia wewnętrznego. (Dz. 55)Źródło: SMS od świętej Siostry Faustyny

14 czerwca

Zdrowy rozsądek jest czymś niespotykanym
Przysłowie angielskie brzmi: „Nie ma nic mniej powszechnego od zdrowego rozsądku”. Faktem jest, że prawie nikt nie uważa, że go potrzebuje. Są nawet tacy, którzy łudzą się, że mogą się obejść bez niego. Posiadanie zdrowego rozsądku to za mało… Potrzeba cynizmu, podstępności, zuchwalstwa, tupetu, szaleństwa (oczywiście nie tego ewangelicznego).
Także pośród chrześcijan rzadko mamy do czynienia ze zdrowym rozsądkiem (kiedy na przykład nie udaje się znaleźć porozumienia w sprawach odnoszących się do podstawowych wartości). Ostatnio miałem możliwość słuchania pewnego mistrza wiary, lubującego się w manifestowaniu siły, który utrzymywał, że trzeba otworzyć dom gier, aby „ponownie wylansować podupadłą ekonomię” na pewnym obszarze…
Potrzeba wielkiej pokory, aby dołożyć do katalogu naszych modlitw tę jedną, w której prosi się o „dar zdrowego rozsądku”, i to w możliwie dużych ilościach.
Alessandro Pronzato – Światło na każdy dzień
Piątek 10 Tygodnia zwykłego

Piątek 10 Tygodnia zwykłego

ODRZUCIĆ GRZECH, KTÓRY PROFANUJE CZYSTOŚĆ SERCA
27 «Słyszeliście, że powiedziano: Nie cudzołóż! 28 A Ja wam powiadam: Każdy, kto pożądliwie patrzy na kobietę, już się w swoim sercu dopuścił z nią cudzołóstwa. 29 Jeśli więc prawe twoje oko jest ci powodem do grzechu, wyłup je i odrzuć od siebie. Lepiej bowiem jest dla ciebie, gdy zginie jeden z twoich członków, niż żeby całe twoje ciało miało być wrzucone do piekła. 30 I jeśli prawa twoja ręka jest ci powodem do grzechu, odetnij ją i odrzuć od siebie. Lepiej bowiem jest dla ciebie, gdy zginie jeden z twoich członków, niż żeby całe twoje ciało miało iść do piekła. 31 Powiedziano też: Jeśli kto chce oddalić swoją żonę, niech jej da list rozwodowy. 32 A ja wam powiadam: Każdy, kto oddala swoją żonę – poza wypadkiem nierządu – naraża ją na cudzołóstwo; a kto by oddaloną wziął za żonę, dopuszcza się cudzołóstwa». (Mt 5, 27-32)
O co proszę?
O dogłębne umiłowanie cnoty czystości i wierności.
 • Jezus zaprasza mnie, abym rozeznał głębiej moją postawę czystości i wierności życiowemu powołaniu. Z wiarą poproszę Ducha Świętego, aby otworzył mnie na Słowo Prawdy.
 • Jezus zwraca mi uwagę na związek między czystością spojrzenia i czystością serca. Pożądliwe spojrzenie zdradza hedonizm ukryty w sercu (w. 27-28).
 • Utkwię mój wzrok w spojrzeniu Jezusa. Będę trwał w modlitwie spojrzenia przez dłuższy czas. Poproszę Jezusa, aby pomógł mi zobaczyć moje codzienne spojrzenia, to co w nich czyste i głębokie, i to co zdradza pożądliwość serca.
 • Wsłucham się w przejmujące radykalizmem słowa Jezusa (w. 29-30). Uczy mnie bezkompromisowych postaw wobec grzesznych spojrzeń i gestów. Chce mnie obronić przed wchodzeniem w pozornie niewinne układy ze złem. Czy potrafię je stanowczo odrzucać?
 • Jezus zwraca moją uwagę na ostateczne skutki grzesznych postaw (w. 29-30) W wyborach bardzo ważne jest patrzenie w przyszłość. Czy rozeznaję moje decyzje? Czy pytam siebie, jakie owoce dzisiejszych decyzji będę zbierał jutro?
 • Jezus przypomina o wierności przyrzeczeniom małżeńskim (w. 31-32). Przypomnienie o wierności dotyczy także przyrzeczeń kapłańskich i konsekracji zakonnej. Stanę w prawdzie przed Jezusem, który pyta o moją wierność życiowemu powołaniu.
 • Upadnę Jezusowi do stóp i będę Go prosił o łaskę i cnotę wierności w moich życiowych wyborach. Będę powtarzał: „Pomóż mi odrzucić grzech, który niszczy moje powołanie”.
Ks. Krzysztof Wons SDS
Bogurodzica jest najstarszym pomnikiem polskiej literatury, jest wspaniałą pieśnią - orędziem, jest polskim symbolem wiary, jest dokumentem chrześcijańskiego wychowania. Jakub Wujek, najstarszy polski biblista, tłumacz Pisma Świętego, nazywał ją "katechizmem polskim".~Jan Paweł II

Nadchodzące Wydarzenia

cze
16
niedz.
2024
15:00 Nabożeństwo za zmarłych
Nabożeństwo za zmarłych
cze 16@15:00 – 15:45
Nabożeństwo za zmarłych
Nabożeństwo za zmarłych połączone z Koronką do Bożego Miłosierdzia. Zachęcamy do wspólnej modlitwy.
cze
23
niedz.
2024
15:00 Nabożeństwo za zmarłych
Nabożeństwo za zmarłych
cze 23@15:00 – 15:45
Nabożeństwo za zmarłych
Nabożeństwo za zmarłych połączone z Koronką do Bożego Miłosierdzia. Zachęcamy do wspólnej modlitwy.
cze
30
niedz.
2024
15:00 Nabożeństwo za zmarłych
Nabożeństwo za zmarłych
cze 30@15:00 – 15:45
Nabożeństwo za zmarłych
Nabożeństwo za zmarłych połączone z Koronką do Bożego Miłosierdzia. Zachęcamy do wspólnej modlitwy.
lip
7
niedz.
2024
15:00 Nabożeństwo za zmarłych
Nabożeństwo za zmarłych
lip 7@15:00 – 15:45
Nabożeństwo za zmarłych
Nabożeństwo za zmarłych połączone z Koronką do Bożego Miłosierdzia. Zachęcamy do wspólnej modlitwy.
lip
14
niedz.
2024
15:00 Nabożeństwo za zmarłych
Nabożeństwo za zmarłych
lip 14@15:00 – 15:45
Nabożeństwo za zmarłych
Nabożeństwo za zmarłych połączone z Koronką do Bożego Miłosierdzia. Zachęcamy do wspólnej modlitwy.
lip
21
niedz.
2024
15:00 Nabożeństwo za zmarłych
Nabożeństwo za zmarłych
lip 21@15:00 – 15:45
Nabożeństwo za zmarłych
Nabożeństwo za zmarłych połączone z Koronką do Bożego Miłosierdzia. Zachęcamy do wspólnej modlitwy.
Jak każdy człowiek ma obowiązek bronić swego życia i wypełnić powierzone przez Boga zadanie, tak i narody mają obowiązek bronić swego bytu i wypełniać zadanie przez Boga im powierzone.~Stefan Kardynał WyszyńskiŹródło: Kromka Chleba

Różaniec ze św. Ritą

Zmartwychwstanie Pana Jezusa
Zapraszam cię do rozważań na temat miłości samego siebie i własnego nawrócenia. Czasami pragniemy nawrócenia innych, zapominając, że i my tego potrzebujemy, często nawet bardziej od innych. Powodów takiego stanu rzeczy jest wiele. Jednym z nich jest postrzeganie modlitwy za siebie jako egoistycznej, podczas gdy wstawiennictwo w intencjach bliźnich wydaje się dobre i chrześcijańskie. Tymczasem jest wręcz odwrotnie. Musisz najpierw zadbać o to, aby Chrystus zmartwychwstał w twojej duszy, a pełnia życia w tobie stanie się zauważalna dla innych i zacznie się im udzielać. Po prostu będzie po tobie widać, że jesteś chrześcijaninem.
Dlatego chciałbym cię namówić do zawierzenia św. Ricie intencji dotyczącej siebie samego. Odłóż na później inne prośby i zadbaj dobrze o siebie. Nie obawiaj się, że to jest egoizm. Egoista nie kocha siebie, a Ty okaż miłość sobie samemu. Uczynisz to, gdy popatrzysz na siebie jak na grzesznika, uświadamiając sobie własne braki i prosząc Boga, aby temu zaradził. Zauważ w swojej duszy miejsca podobne do grobu, obszary dotychczas martwe, w których Chrystus chce i powinien zmartwychwstać. Zastanów się nad tym. Przeorientuj kierunek myśli o potrzebie nawrócenia z innych na siebie. TY zacznij się zmieniać. Reformę świata i rodziny zacznij od własnej duszy i odkrycia swojej grzeszności. Często nadsyłane są nam świadectwa podobnej treści: „Zawsze uważałam się za osobę głęboko wierzącą. Dzięki różańcowi dostrzegłam, jak wiele słabości, wad i niewiary mam w sobie. Jak bardzo jestem letnim i grzesznym człowiekiem. Wcześniej tego nie dostrzegałam”. Zacznij nawracanie świata od własnej duszy, okaż sobie miłość.
Ks. Teodor Sawielewicz - Różaniec w trudnych sprawach ze świętą Ritą
Modlitwa o łaski w sytuacjach beznadziejnych
Boże, Ty w swej miłości i dobroci pozwalasz św. Ricie wstawiać się za nami w najtrudniejszych sytuacjach naszego życia. Przed Tobą klękam, najlepszy Ojcze, będąc w takiej sytuacji i wraz ze św. Ritą proszę o Twoją łaskę.
Święta Rito, w czasie ziemskiego życia poznałaś, co to cierpienie, trud i ciężar trosk. Wiesz, jak trudno jest nieść codzienny krzyż odpowiedzialności, obawy o najbliższych, niezrozumienia i samotności. Dlatego proś ze mną, św. Rito, o siłę w dźwiganiu mojego krzyża z Chrystusem. A jeśli taka jest wola Boża, wybłagaj mi łaskę, o którą dzisiaj szczególnie proszę, abym tobie dziękując i ciebie chwaląc, wraz z tobą wielbił nieskończone miłosierdzie Boga. Amen.
Homilia na niedzielę… przed niedzielą
XI Niedziela Zwykła, rok B

XI Niedziela Zwykła, rok B

Nadzieja siłą rodziny
Ez 17, 22-24; Ps 92; 2 Kor 5, 6-10; Mk 4, 26-34
Pod koniec 1969 roku zorganizowano w Wiedniu spotkanie teologów i duszpasterzy pod hasłem: „Nadzieja dla wszystkich”. W tym spotkaniu brał udział także przedstawiciel Episkopatu Polski, biskup Władysław Rubin. Uwagę wszystkich uczestników zwrócił referat wstępny na temat: Zanik nadziei i trwoga współczesnego człowieka. W tym referacie prelegent w sposób obrazowy przedstawił lęki współczesnego człowieka, prowadzące go nieraz do rozpaczy.
Ludzi ogarniętych niepokojem i lękiem widzimy wokół siebie. Żyją oni w nieustannej obawie o własne życie i życie swoich najbliższych. Na nich sprawdza się to powiedzenie: „Kto stracił majątek, stracił wiele, kto stracił zdrowie, stracił więcej, kto stracił nadzieję, stracił wszystko”. Parafrazując ostatni człon tego powiedzenia, możemy powiedzieć: „Kto zyskał nadzieję, zyskał wszystko”. I tak rzeczywiście jest, bo nie przeraża nas morze egzystencjalnych zagrożeń, jeśli na jego brzegu pali się latarnia nadziei. „Nadzieja zawieść nie może” (Rz 5, 5).
Chrześcijanin musi być człowiekiem nadziei, to znaczy musi ufać, że wypełnią się obietnice Boże. Człowiek, który zakłada rodzinę, musi mieć nadzieję, bo inaczej wyrządziłby krzywdę sobie, partnerowi, potomstwu i społeczeństwu. Nadzieja winna objąć całego człowieka, całe rodziny, całe społeczeństwa ze wszystkimi sprawami – zarówno doczesnymi, jak i nadprzyrodzonymi. Prawdziwemu chrześcijaninowi nikt i nic nie jest w stanie odebrać nadziei, bo jest on świadom działającej w świecie opatrzności Bożej. Nawet śmierć nie może przerazić chrześcijanina, bo do niej nie należy ostatnie słowo. Taką nadzieję głosili prorocy Starego Testamentu: „Błogosławiony mąż, który pokłada ufność w Panu i Pan jest jego nadzieją” (Jr 17, 7). Taką nadzieję głoszą dzisiejsze czytania mszalne – drugie czytanie: „Mamy jednak nadzieję i chcielibyśmy raczej opuścić ciało i stanąć w obliczu Pana. […] Wszyscy bowiem musimy stanąć przed trybunałem Chrystusa, aby każdy otrzymał zapłatę za uczynki dokonane w ciele, złe lub dobre” (2 Kor 5, 8. 10). Także ewangelia, ukazując ziarnko, które kiełkuje, rozwija się i wyrasta w duży krzew, chce nas pouczyć, że królestwo Boże rozwija się mimo wszystko. I to powinno budzić w nas nadzieję.
Skoro nadzieja chrześcijańska ma tak wielkie znaczenie w życiu poszczególnych ludzi, to cóż dopiero mówić o jej znaczeniu w życiu chrześcijańskiej rodziny. Ona staje się dla niej fundamentem odniesienia do Stwórcy, dzięki czemu ułatwia poznanie Boga jako źródła wszelkiego ojcostwa i jako Ojca miłosiernego, który troskliwie opiekuje się każdą rodziną. Jest też zachętą do przestrzegania zasad moralnych i religijnych. Rodzina jako Boży szczep poprzez nadzieję zrasta się z Bożą winoroślą. A dokonuje się to przez modlitwę i przez czerpanie mocy nadprzyrodzonych z Mszy św. i z sakramentów.
Chociaż Bóg tak troskliwie opiekuje się każdą rodziną, to jednak nie szczędzi jej różnych doświadczeń. Dlatego też każda rodzina ufająca Bogu musi być na nie przygotowana. Dzięki niej rodziny obciążone różnymi problemami są w stanie je przezwyciężyć. Rodziny rozbite mają nadzieję na powrót do jedności. Rodziny przeżywające kryzysy mają nadzieję na wyjście z nich.
Jezus żądał od swoich uczniów całkowitego zaufania Bogu, stawiając im za wzór ptaki w powietrzu, które nie sieją ani żną, a Ojciec niebieski je żywi. Mówił też o liliach na polu, które nie pracują, ani nie przędą, a przepych ich odzienia góruje nad strojem Salomona (por. Mt 6, 25-34). Przez te porównania chciał w nas Jezus wzbudzić nadzieję, że potrzeby materialne – nasze i naszych rodzin – zostaną przez Jego Ojca zaspokojone.
Nadzieja, która ożywia rodzinę, nie tylko odnosi się do spraw doczesnych, ale przede wszystkim kieruje do wieczności, do Boga. Dzięki niej rodziny chrześcijańskie są zdolne do olbrzymiego wysiłku podejmowanego z myślą o wypełnieniu wszystkich obowiązków religijnych, bo za to spodziewają się od Boga wiecznej nagrody.
Nadzieja chrześcijańska jest cnotą trudną, ale odgrywa wielką rolę w życiu poszczególnych ludzi i rodzin. Kiedy Hannibal prowadził przed wiekami wojska na podbój Italii, daleką drogą, z Hiszpanii, przez Galię i niebosiężne Alpy, wtedy wśród największych trudności często zachęcał swoich żołnierzy: „Żołnierze, za Alpami czeka na was piękna, ciepła i żyzna Italia”. I ta nadzieja sprawiła, że wojska przeszły Alpy i starły się z Rzymianami.
Życie każdego człowieka i każdej rodziny jest taką wyprawą do Boga, do wieczności. W świetle nadziei na przyszłe życia, o którym poucza nas św. Paweł w dzisiejszym drugim czytaniu, nie lękajmy się trudności życiowych. W tej drodze niech nas wspiera chrześcijańska nadzieja. Pamiętajmy, że ona nigdy zawieść nie może. Amen.
Ks. Teodor Szarwark – Z domu ziemskiego do domu wiecznego. Homilie na niedziele i święta. Rok B

RSS Watykan

 • Historyczna wizyta papieża na szczycie G7
  Franciszek, jak pierwszy papież w historii weźmie udział w szczycie G7. Spotkanie grupy siedmiu najbardziej uprzemysłowionych państw świata, odbywa się od 13 do 15 czerwca we włoskiej Apulii. W specjalnym liście biskupi tego regionu przypomnieli politykom, że świat potrzebuje nadziei i wezwali ich do podejmowania odważnych decyzji dla dobra świata i budowania pokoju dla wszystkich. […]
 • Harcmistrzyni Teresa Zawadzka: jesteśmy, żeby służyć Kościołowi, a nie tylko być w organizacjach
  Ojciec Święty wygłosił do nas kilka bardzo ważnych słów. Rozmawialiśmy na temat tego, że jesteśmy tutaj, żeby służyć Kościołowi, a nie tylko dlatego, żeby być w różnych organizacjach katolickich - powiedziała harcmistrzyni Teresa Zawadzka, przewodnicząca regionu europejskiego Międzynarodowej Katolickiej Konferencji Skautingu Żeńskiego. Dziś odbyło się spotkanie dla moderatorów stowarzyszeń wiernych, ruchów kościelnych i nowych wspólnot […]
 • Biskup Rzymu sługą jedności – watykański dokument o posłudze papieża
  Zaprezentowano watykański dokument o posłudze papieża w perspektywie ekumenicznej. Nosi on tytuł: „Biskup Rzymu. Prymat i synodalność w dialogach ekumenicznych i w odpowiedziach na encyklikę Ut unum sint”. Prawie 150-stronnicowy dokument został wydany przez Dykasterię ds. Popierania Jedności Chrześcijan i zaprezentowany w Biurze Prasowym Stolicy Apostolskiej. Czytaj wszystko  
 • Księża neoprezbiterzy o spotkaniu z Papieżem
  Możliwość bliskiego spotkania, podania ręki, spojrzenia w oczy; niedowierzanie, że jesteśmy tak blisko; moment bardzo wzruszający, kiedy Ojciec Święty podszedł, uścisnął dłoń, pobłogosławił, uśmiechnął się z serdecznym spojrzeniem; niezwykłe doświadczenie - tak w rozmowie z Vatican News - Radiem Watykańskim księża neoprezbiterzy z diecezji radomskiej wspominają swoje spotkanie z Papieżem Franciszkiem po środowej audiencji. Czytaj […]
 • Przesłanie na VIII Światowy Dzień Ubogich - cały tekst
  „Modlitwa ubogiego dociera do Boga" - wskazuje Papież w przesłaniu na VIII Światowy Dzień Ubogich. Wydarzenie będzie obchodzone 17 listopada. Poniżej zamieszczamy pełny tekst przesłania. Czytaj wszystko  

RSS KAI

 • Abp Galbas w Gorzycach: żeby dać nadzieję, trzeba ją mieć
  Żeby dać nadzieję, trzeba ją mieć ‒ mówił w Gorzycach abp Adrian Galbas. Metropolita katowicki odwiedził Wojewódzki Ośrodek Lecznictwa Odwykowego i Zakład Opiekuńczo-Leczniczy, który w tym roku obchodzi swoje 40-lecie. The post Abp Galbas w Gorzycach: żeby dać nadzieję, trzeba ją mieć first appeared on eKAI.
 • Ks. Pawłowski o nowym dokumencie Dykasterii ds. Popierania Jedności Chrześcijan: cenny wkład w refleksję teologiczną
  Dokument Dykasterii ds. Popierania Jedności Chrześcijan pt. „Biskup Rzymu. Prymat i synodalność w dialogach ekumenicznych i w odpowiedziach na encyklikę «Ut unum sint»”, opublikowany 13 czerwca 2024, jest cennym wkładem w refleksję teologiczną w ogóle, i ekumeniczną w szczególności. Niewątpliwie stanie się przedmiotem zainteresowania teologów i ekumenistów - komentuje ks. dr hab. Sławomir Pawłowski SAC […]
 • Kard. Koch: nieomylność papieża wyrazem nieomylności wiary Kościoła
  Wszyscy mówią o nieomylności papieża, a na Soborze Watykańskim II była mowa o nieomylności Kościoła – zauważył kard. Kurt Koch podczas watykańskiej prezentacji dokumentu studyjnego Dykasterii ds. Popierania Jedności Chrześcijan „Biskup Rzymu. Prymat i synodalność w dialogach ekumenicznych i odpowiedziach na encyklikę «Ut unum sint»” Jana Pawła II z 1995 roku. The post Kard. Koch: […]
 • Andrea Tornielli o ponownym przemyśleniu papieskiego prymatu w sensie ekumenicznym
  O ponownym przemyśleniu papieskiego prymatu w sensie ekumenicznym pisze Andrea Tornielli. Redaktor naczelny portalu Vatican News komentuje opublikowany w czwartek przez watykańską Dykasterię ds. Popierania Jedności Chrześcijan dokument "Biskup Rzymu" przyglądając się roli papieża, synodalności i innych Kościołów. The post Andrea Tornielli o ponownym przemyśleniu papieskiego prymatu w sensie ekumenicznym first appeared on eKAI.
 • Hm. Teresa Zawadzka: jesteśmy, żeby służyć Kościołowi, a nie tylko być w organizacjach
  Ojciec Święty wygłosił do nas kilka bardzo ważnych słów. Rozmawialiśmy na temat tego, że jesteśmy tutaj, żeby służyć Kościołowi, a nie tylko dlatego, żeby być w różnych organizacjach katolickich - powiedziała harcmistrzyni Teresa Zawadzka, przewodnicząca regionu europejskiego Międzynarodowej Katolickiej Konferencji Skautingu Żeńskiego. Dziś odbyło się spotkanie dla moderatorów stowarzyszeń wiernych, ruchów kościelnych i nowych wspólnot […]

RSS Niedziela

RSS Gość Niedzielny

 • W niedzielę ulicami Radomia przejdzie Marsz dla Życia i Rodziny
  W najbliższą niedzielę 16 czerwca ulicami miasta przejdzie XII Radomski Marsz dla Życia i Rodziny. W tym roku jego uczestnicy na finał wezmą udział w koncercie zespołu "Jak Najbardziej" oraz pikniku rodzinnym z występem Małego TGD.
 • Wystawa w radomskim muzeum o kolonialnych malowidłach ściennych z Chajul
  Wernisaż wystawy "Barwy przeszłości i teraźniejszości. Kolonialne malowidła ścienne z Chajul w Gwatemali" odbędzie się w Muzeum im. Jacka Malczewskiego w Radomiu 14 czerwca o 17.00. Zainauguruje on Europejskie Dni Archeologii.
 • Biesiada dla seniorów przy Kazimierzówce
  Po przerwie spowodowanej pandemią 12 czerwca odbyła się biesiada dla seniorów, którą zorganizował działający od 23 lat przy parafii św. Kazimierza w Radomiu na Zamłyniu Klub Seniora "Kazimierzówka".
 • Rejs w dorosłość
  Papieskie Dzieła Misyjne zorganizowały rejs dla wychowanków Młodzieżowego Ośrodka Wychowawczego w Wierzbicy koło Radomia. Nastolatki pod okiem opiekunów doświadczyły wielkiej przygody związanej z żeglarstwem pełnomorskim. - Mamy nadzieję, że pozwoli im to z pełnym optymizmem spojrzeć w nadchodzącą dorosłość i wyzwanie, które z sobą niesie - mówi ks. Maciej Będziński, dyrektor krajowy Papieskich Dzieł Misyjnych.
 • Są świadectwem zwycięstwa Chrystusa
  - Błogosławieni męczennicy radomscy uczą nas wiary w zmartwychwstanie - powiedział historyk Kościoła ks. Rafał Piekarski. Dzisiaj Kościół wspomina w liturgii pięciu błogosławionych męczenników radomskich. Do chwały ołtarzy wyniósł ich św. Jan Paweł II w 1999 roku w Warszawie.