Zabytkowy zespół kościelny

Zabytkowy zespół kościelny

Zespół kościelny we wsi Rozniszew usytuowany jest w skrajnej, południowo-wschodniej części wsi, na działce na rzucie nieregularnego ośmioboku. W jego skład wchodzi kościół, dzwonnica i ogrodzenie. Kościół położony w centralnej części działki, dzwonnica w...

Dzieje kościoła i parafii

Najwcześniejsza wzmianka o parafii we wsi Rozniszewie pochodzi z XIV wieku. W 1359 r. król Kazimierz Wielki odstąpił Siemowitowi III cztery zapilickie parafie: m.in. Rozniszew - które należały do diecezji poznańskiej. W 1383 r. na gruntach wsi Rozniszew należącej do...

Modlitwa do Matki Bożej Rozwiązującej Węzły

Apostołowie, zgromadzeni wokół Maryi, mają otrzymać Ducha Świętego, aby w mocy tego Ducha mogli wypełnić polecenie Jezusa: "Idźcie i nauczajcie wszystkie narody" (por. Mt 28, 19). Swój mandat misyjny Pan opatrzył obietnicą: "Ja jestem z Wami przez wszystkie dni aż do skończenia świata" (Mt 28, 20).~Jan Paweł II
Istnieje nie tylko łaska sytości, ale i łaska głodu, bo ona przywraca nam uczucie wdzięczności za chleb.~Stefan Kardynał WyszyńskiŹródło: Kromka Chleba