Zabytkowy zespół kościelny

Zabytkowy zespół kościelny

Zespół kościelny we wsi Rozniszew usytuowany jest w skrajnej, południowo-wschodniej części wsi, na działce na rzucie nieregularnego ośmioboku. W jego skład wchodzi kościół, dzwonnica i ogrodzenie. Kościół położony w centralnej części działki, dzwonnica w...

Dzieje kościoła i parafii

Najwcześniejsza wzmianka o parafii we wsi Rozniszewie pochodzi z XIV wieku. W 1359 r. król Kazimierz Wielki odstąpił Siemowitowi III cztery zapilickie parafie: m.in. Rozniszew - które należały do diecezji poznańskiej. W 1383 r. na gruntach wsi Rozniszew należącej do...

Modlitwa do Matki Bożej Rozwiązującej Węzły

Sobór Watykański II zapoczątkował nową epokę, dał nowe, pogłębione rozumienie człowieka, jego radości i nadziei, ale i jego smutku, i trwogi. Kościół pragnie odpowiadać na pytania ludzkich serc i ludzkich dziejów.~Jan Paweł II
Ludziom dojrzałym Kościół przed oczy stawia Dziecię, pokazuje żłóbek, sianko, pieluszki, aby poważni i mądrzy ludzie stali się jako dzieci, bo to jest największa mądrość.~Stefan Kardynał WyszyńskiŹródło: Kromka Chleba