Intencje

INTENCJE MSZY ŚWIĘTYCH

10 sierpnia 2022 - 31 grudnia 2022

Środa 10 sierpnia 2022

święto św. Wawrzyńca, diakona i męczennika
18:00Za śp. Wiktora Marczaka (od uczestników pogrzebu)

Czwartek 11 sierpnia 2022

Wspomnienie św. Klary, dziewicy
18:00Za śp. Czesławę, Jerzego Doniców; zm. z rodz. Doniców i Witków

Piątek 12 sierpnia 2022

św. Joanny Franciszki de Chantal, zakonnicy
18:00Za śp. Klarę, Franciszka, Ryszarda, Wacława, Władysławę, Jadwigę Steckich; Petronelę, Aleksandra Dubickich; Halinę, Romualda Nahorskich

Sobota 13 sierpnia 2022

św. męczenników Poncjana papieża i Hipolita kapłana
17:15Za śp. Irenę, Michała Marko, Feliksę, Antoniego Adamczyków
18:00Za śp. Jadwigę, Edwarda Janczewskich, Stanisławę, Stanisława Janowskich

Niedziela 14 sierpnia 2022

Wspomnienie św. Maksymiliana Marii Kolbe, kapłana i męczennika
9:00Za śp. Henryka, Józefa Czerwińskich
11:30Dziękczynna za otrzymane łaski z prośbą o zdrowie dla Józefa i Boże błogosławieństwo (chrzest: Bartłomiej Bogucki)
18:00Za śp. Stanisława, Władysławę, Mariana, Bogumiłę, Henryka, Marka, Edwarda, Jana, Jerzego Koczyków

Poniedziałek 15 sierpnia 2022

Wniebowzięcie Najświętszej Maryi Panny

9:00Za śp. Miłosza Gowina (r. śm.)
12:00Za parafian (odpust)
18:00Za śp. Mariannę Skonieczną

Wtorek 16 sierpnia 2022

św. Rocha, św. Stefana Węgierskiego
18:00Za śp. Grzegorza Urbańskiego (od uczestników pogrzebu)

Środa 17 sierpnia 2022

Wspomnienie św. Jacka, kapłana
18:00Za śp. Alicję Sopel (od uczestników pogrzebu)

Czwartek 18 sierpnia 2022

18:00Za śp. Grażynę Działkowską (r); Wacława, Andrzeja Marchewków, Andrzeja, Marylę Mariańskiego

Piątek 19 sierpnia 2022

św. Jana Eudesa, kapłana
17:45Za śp. Henryka Turka (od uczestników pogrzebu)
18:00Za śp. Alicję Włodarczyk (od uczestników pogrzebu)

Sobota 20 sierpnia 2022

Wspomnienie św. Bernarda z Clairvaux, opata i doktora Kościoła
18:00Za śp. Teodorę Wargocką (od rodziny Rubów)

Niedziela 21 sierpnia 2022

Wspomnienie św. Piusa X, papieża
9:00Za śp. Mariannę Leszczyńską (r)
11:30W 28 r. ślubu Katarzyny i Jarosława Janowskich - dziękczynna za otrzymane łaski z prośbą o zdrowie i Boże błogosławieństwo dla Rodziny
18:00Za śp. Kazimierza Sałka (od uczestników pogrzebu)
Za śp. Alicję Sopel (od uczestników pogrzebu)
Za śp. Grzegorza Urbańskiego (od uczestników pogrzebu)
Za śp. Annę Kamińską
Za śp. Andrzeja Ciechackiego
Za śp. Wiktora Marczaka (od uczestników pogrzebu)
Za śp. Stefanię Kacprzak (od uczestników pogrzebu)
Za śp. Teodorę Wargocką (od uczestników pogrzebu)
Za śp. Leokadię Kurzepa (od uczestników pogrzebu)
Za śp. Wacławę, Zdzisława Podlaskich
Za śp. Pawła Matychniaka (od uczestników pogrzebu)
Za śp. Czesławę Grzeszczak (od uczestników pogrzebu)
Za śp. Henrykę Trzesińską (od uczestników pogrzebu)
wolne - kliknij aby zarezerwować

wolne - kliknij aby zarezerwować

wolne - kliknij aby zarezerwować

wolne - kliknij aby zarezerwować

wolne - kliknij aby zarezerwować

Za śp. Mariannę, Marcjannę, Irenę, Andrzeja, Stefana Michów
Za śp. Gabriela Wojciechowskiego
Za śp. Mariannę Marchewka (od uczestników pogrzebu)
Za śp. Mateusza Sobieraja
Za śp. Piotra Wójcika (r)
Za śp. Mariannę Kamińską (od uczestników pogrzebu)
Za śp. Krystynę Olszewską (od uczestników pogrzebu)
Za śp. Jerzego Rokitę (od uczestników pogrzebu)
Za śp. Krystynę Mazur (od uczestników pogrzebu)

Poniedziałek 22 sierpnia 2022

Wspomnienie Najświętszej Maryi Panny Królowej
18:00Za śp. Stanisława, Jadwigę, Juliannę, Aleksego i zm. z rodz. Miśków
19:00Do św. Rity - patronki spraw beznadziejnych

Wtorek 23 sierpnia 2022

św. Róży z Limy, dziewicy
18:00Za śp. Edwarda, Marka, Juliannę, Aleksego Miśków

Środa 24 sierpnia 2022

święto św. Bartłomieja Apostoła
18:00Za śp. Mariannę Marchewka (r), Kazimierę, Antoniego Kocyków

Czwartek 25 sierpnia 2022

św. Józefa Kalasantego, kapłana, św. Ludwika IX
18:00Za śp. Mariannę Kamińską (od Bożeny i Marka Ośków)

Piątek 26 sierpnia 2022

Uroczystość Najświętszej Maryi Panny Częstochowskiej
17:15Za śp. Mariannę Wituszyńską (od córki Marii)
18:00Za śp. Wiktora Marczaka (od uczestników pogrzebu)

Sobota 27 sierpnia 2022

Wspomnienie św. Moniki
18:00Za śp. Feliksa, Aleksandrę Kurków
19:00Nabożeństwo do MB Pani Rozniszewskiej

Niedziela 28 sierpnia 2022

Wspomnienie św. Augustyna, biskupa i doktora Kościoła, Augustyna
9:00Za śp. Franciszka, Janinę (r), Teresę, Bolesława, Stanisława Budziaków
11:30W 27 r. ślubu Joanny i Dariusza Dygów - dziękczynna za otrzymane łaski z prośbą o zdrowie i Boże błogosławieństwo dla Rodziny
18:00Za śp. Zdzisława Kowackiego

Poniedziałek 29 sierpnia 2022

Wspomnienie Męczeństwa Świętego Jana Chrzciciela, Jana
18:00Za śp. Stefanię, Stanisława Malinowskich

Wtorek 30 sierpnia 2022

18:00Za śp. Edwarda Kowalskiego (od uczestników pogrzebu)

Środa 31 sierpnia 2022

17:15Za śp. Czesława (3 r. śm.), Janinę Kęsików
18:00Za śp. Stefana Wieczorka, Stefana, Jadwigę Marciniaków

Czwartek 1 września 2022

Bronisławy
9:00W intencji dzieci i młodzieży rozpoczynających nowy rok szkolny
18:00Za śp. Bogdana Czerskiego (r)

Piątek 2 września 2022

18:00Do Najświętszego Serca Pana Jezusa

Sobota 3 września 2022

Wspomnienie św. Grzegorza Wielkiego, papieża i doktora Kościoła, Grzegorza
7:00Do Niepokalanego Serca NMP
16:00Msza ślubna: Justyna Marchewka - Damian Dmochowski
18:00Za śp. Tadeusza, Barbarę Kowalskich

Niedziela 4 września 2022

9:00Za śp. Mariannę (r), Jana, Ryszarda, Kazimierza Koczyków, Huberta Korczaka
11:30Za parafian (dożynki - Boguszków)
18:00Za śp. Janinę (r), Jerzego Urbańskich

Poniedziałek 5 września 2022

św. Matki Teresy z Kalkuty, dziewicy i zakonnicy
18:00Za śp. Stefana, Cecylię, Józefa Chojnackich, Wacława, Helenę Matysiaków, zm. z rodz. Matysiaków, Chojnackich

Wtorek 6 września 2022

18:00Za śp. Danielę (r), Władysława Kowalskich

Środa 7 września 2022

Melchiora
18:00Za śp. Wiktora Marczaka (od uczestników pogrzebu)

Czwartek 8 września 2022

święto Narodzenia Najświętszej Maryi Panny, Marii
9:00Za śp. Władysławę, Wacława Dąbków
11:30Za parafian (odpust)
18:00Za śp. Juliannę (r), Władysława, Edwarda Koczyków

Piątek 9 września 2022

św. Piotra Klawera, kapłana, Anieli, Piotra, Sergiusza
18:00Za śp. Kazimierza (r), Jana, Franciszkę, Zofię, Mariana Sobotów

Sobota 10 września 2022

17:15W 30 r. ślubu Anny i Jacka Zielińskich - dziękczynna za otrzymane łaski z prośbą o zdrowie i Boże błogosławieństwo dla Rodziny
18:00Za śp. Jana, Honoratę, Mariana Koczyków, Jana, Leokadię Pyzów

Niedziela 11 września 2022

9:00Za śp. Tadeusza, Wandę, Barbarę Stępniów, Janinę, Stanisława Trocińskich
11:30W r. ślubu Elżbiety i Sławomira Doniców - dziękczynna za otrzymane łaski z prośbą o zdrowie i Boże błogosławieństwo dla Rodziny
18:00Za śp. Marka, Edwarda Miśków; Helenę, Ryszarda Kreczmańskich

Poniedziałek 12 września 2022

Najświętszego Imienia Maryi, Marii
18:00Za śp. Grzegorza Urbańskiego (od uczestników pogrzebu)

Wtorek 13 września 2022

Wspomnienie św. Jana Chryzostoma, biskupa i doktora Kościoła
18:00Za śp. Teresę Przybylską (r)

Środa 14 września 2022

święto Podwyższenia Krzyża Świętego
18:00Za śp. Alicję Sopel (od uczestników pogrzebu)

Czwartek 15 września 2022

Wspomnienie Najświętszej Maryi Panny Bolesnej
17:15W 10 r. ślubu Ilony i Rafała Boguckich - dziękczynna za otrzymane łaski z prośbą o zdrowie i Boże błogosławieństwo dla Rodziny
18:00W r. ślubu Jolanty i Zbigniewa Michałków - dziękczynna za otrzymane łaski z prośbą o zdrowie i Boże błogosławieństwo dla Rodziny

Piątek 16 września 2022

18:00Za śp. Leokadię, Kazimierza Nocuniów; Romualda Rudeńko

Sobota 17 września 2022

św. Hildegardy z Bingen, dziewicy i doktora Kościoła, św. Roberta Bellarmin, biskupa i doktora Kościoła, św. Zygmunta Szczęsnego Felińskiego, biskupa
17:15Za śp. Jacka, Tadeusza Sękulskich
18:00Za śp. Janusza, Zuzannę, Jacka Knapów; Sławomira Sztobryna

Niedziela 18 września 2022

święto św. Stanisława Kostki, zakonnika, patrona Polski
9:00Za śp. Adama, Hieronima (r), Annę, Rozalię, Jerzego Bratosów, Zofię Jakubczyk, Tadeusza Mikuska, Wiesława Łubińskiego
11:30W 18 r. urodzin Mai Działkowskiej
18:00Za śp. Jana Leszczyńskiego (r)
Za śp. Teodorę Wargocką (od uczestników pogrzebu)
Za śp. Alicję Sopel (od uczestników pogrzebu)
Za śp. Leokadię Kurzepa (od uczestników pogrzebu)
Za śp. Grzegorza Urbańskiego (od uczestników pogrzebu)
Za śp. Pawła Matychniaka (od uczestników pogrzebu)
Za śp. Annę Kamińską
Za śp. Czesławę Grzeszczak (od uczestników pogrzebu)
Za śp. Łucję Rokita; Waldemara Ciechackiego
Za śp. Henrykę Trzesińską (od uczestników pogrzebu)
Za śp. Wiktora Marczaka (od uczestników pogrzebu)
Za śp. Stefanię Kacprzak (od uczestników pogrzebu)
Za śp. Edwarda Kowalskiego (od uczestników pogrzebu)
wolne - kliknij aby zarezerwować

wolne - kliknij aby zarezerwować

wolne - kliknij aby zarezerwować

wolne - kliknij aby zarezerwować

wolne - kliknij aby zarezerwować

Za śp. Gabriela Wojciechowskiego
Za śp. Kazimierza Sałka (od uczestników pogrzebu)
Za śp. Mariannę Marchewka (od uczestników pogrzebu)
Za śp. Zofię, Mariana Sobotów, Władysława, Stefana Staszewskich
Za śp. Mariannę Kamińską (od uczestników pogrzebu)
Za śp. Mateusza Sobieraja
Za śp. Edwarda, Andrzeja Szymanowskich
Za śp. Krystynę Olszewską (od uczestników pogrzebu)
Za śp. Lucynę Staszewską (od uczestników pogrzebu)
Za śp. Jerzego Rokitę (od uczestników pogrzebu)
Za śp. Krystynę Mazur (od uczestników pogrzebu)
Za śp. Wacławę, Zdzisława Podlaskich

Poniedziałek 19 września 2022

św. Januarego, biskupa i męczennika, Najświętszej Maryi Panny z La Salette
7:00Do MB Saletyńskiej - przebłagalna
18:00Za śp. Henryka Turka (od uczestników pogrzebu)

Wtorek 20 września 2022

Wspomnienie św. męczenników Andrzeja Kim Tae-gon kapłana, Pawła Chong Ha-sang i Towarzyszy
18:00Za śp. Bogdana Jarocińskiego

Środa 21 września 2022

święto św. Mateusza, apostoła i ewangelisty
18:00Za śp. Helenę, Mieczysława, Annę Kurasiewiczów, Franciszkę Majewską, Halinę Czyżewską

Czwartek 22 września 2022

18:00Za śp. Wiktora Marczaka (od uczestników pogrzebu)
19:00Do św. Rity - patronki spraw beznadziejnych

Piątek 23 września 2022

Wspomnienie św. ojca Pio z Pietrelciny, kapłana
18:00Za śp. Mieczysława (14 r. śm.) oraz rodziców Annę i Antoniego Kurzepów i ich zmarłe dzieci.

Sobota 24 września 2022

18:00Za śp. Jana, Zofię (r), Ryszarda Budziaków; Halinę, Wacława Nowczyków; zm. z rodz. Budziaków i Czerskich
19:00Nabożeństwo do MB Pani Rozniszewskiej

Niedziela 25 września 2022

Wspomnienie św. Władysława z Gielniowa, kapłana
9:00Za śp. Janinę (8 r. śm.), Feliksa Wachników
11:30W r. ślubu Natalii i Mariusza Rulaków - dziękczynna za otrzymane łaski z prośbą o zdrowie i Boże błogosławieństwo dla Rodziny
18:00Za śp. Reginę, Hipolita Piekarniaków

Poniedziałek 26 września 2022

św. męczenników Kosmy i Damiana, św. męczenników Wawrzyńca Ruiz i Towarzyszy
18:00Za śp. Kazimierza Kaniewskiego (r), Stanisława, Franciszkę Kaniaków, Tomasza, Magdalenę Urbańskich

Wtorek 27 września 2022

Wspomnienie św. Wincentego a Paulo, kapłana
18:00Za śp. Edwarda Kowalskiego (1 r. śm.)

Środa 28 września 2022

Wspomnienie św. Wacława, męczennika
18:00Za śp. Wacława Makucha

Czwartek 29 września 2022

święto św. Archaniołów Michała, Rafała i Gabriela
18:00Za śp. Annę, Edwarda Malinowskich

Piątek 30 września 2022

Wspomnienie św. Hieronima, kapłana i doktora Kościoła
18:00Za śp. Alinę Grzeżałkowską (r)

Sobota 1 października 2022

Wspomnienie św. Teresy Od Dzieciątka Jezus, dziewicy i doktora Kościoła
18:00Do Niepokalanego Serca NMP

Niedziela 2 października 2022

Wspomnienie Świętych Aniołów Stróżów
9:00Za śp. Tadeusza Marchewkę, zm. z rodz. Marchewków, Jakubiaków, Niedziałków, Rudowskich, Burchardów
11:30O Boże błogosławieństwo dla Sary i Jacka
18:00Za śp. Stanisława, Agnieszkę Koczyków, Pawła, Apolonię, Leokadię, Jana, Urszulę, Franciszkę, Stanisława, Ludwika, Rafała Budziaków

Poniedziałek 3 października 2022

18:00Za śp. Ryszarda Kaczyńskiego (r), Sylwestra Majewskiego, Genowefę, Stanisława Marchewków
18:40Za śp. Lucynę Staszewską (od uczestników pogrzebu)

Wtorek 4 października 2022

Wspomnienie św. Franciszka z Asyżu
18:00Za śp. Franciszka Smolińskiego

Środa 5 października 2022

Wspomnienie św. Faustyny Kowalskiej, dziewicy
18:00Za śp. Katarzynę, Michała Jakubiaków

Czwartek 6 października 2022

św. Brunona Kartuz, opata
16:15Za śp. Stefana (r), Władysława, Ludwikę Kucharskich
18:00Za śp. Reginę, Melanię, Józefa, Maksymiliana Kilińskich

Piątek 7 października 2022

Wspomnienie Najświętszej Maryi Panny Różańcowej
18:00Do Najświętszego Serca Pana Jezusa

Sobota 8 października 2022

18:00Za śp. Wandę (r), Ryszarda Piskozub; zm. z rodz. Kwiatkowskich; Bogdana Kowalczyka

Niedziela 9 października 2022

9:00Za śp. Pawła (r), Stefana, Jadwigę Marciniaków
11:30W 25 r. ślubu Marleny i Jacka Rudnikowskich - dziękczynna za otrzymane łaski z prośbą o zdrowie i Boże błogosławieństwo dla Rodziny
18:00Za zm. z rodz. Zielińskich, Traczyków, Janczewskich

Poniedziałek 10 października 2022

18:00Za śp. Roberta Czaplińskiego (8 r. śm.)

Wtorek 11 października 2022

św. Jana XXIII, papieża
18:00Za śp. Joannę, Stanisława Chojnackich

Środa 12 października 2022

bł. Jana Beyzym, kapłana
18:00Za śp. Grzegorza Urbańskiego (od uczestników pogrzebu)

Czwartek 13 października 2022

Wspomnienie bł. Honorata Koźmińskiego, kapłana
18:00Za śp. Edwarda, Emilię Dąbków

Piątek 14 października 2022

św. Kaliksta I, papieża i męczennika, św. Małgorzaty Marii Alacoque, dziewicy
18:00Za śp. Edwarda Koczyka

Sobota 15 października 2022

Wspomnienie św. Teresy od Jezusa, dziewicy i doktora Kościoła
16:15Za śp. Władysława Staszewskiego (6 r. śm.)
18:00W 6 r. ślubu Iwony i Łukasza Wachników - o zdrowie i Boże błogosławieństwo dla dzieci i rodziny

Niedziela 16 października 2022

św. Jadwigi Śląskiej
9:00Za śp. Janinę (r), Józefa, Krzysztofa Dąbrówków; Mariannę, Stefana Marchewków
11:30O zdrowie i Boże błogosławieństwo dla Katarzyny, Marka i ich dzieci
18:00Za śp. Leokadię Kurzepa (od uczestników pogrzebu)
Za śp. Pawła Matychniaka (od uczestników pogrzebu)
Za śp. Czesławę Grzeszczak (od uczestników pogrzebu)
Za śp. Henrykę Trzesińską (od uczestników pogrzebu)
Za śp. Alicję Socha
Za śp. Kazimierza Sałka (od uczestników pogrzebu)
Za śp. Aleksandra, Annę i zm. z rodz. Radzików; Mariannę i zm. z rodz. Urbańskich; Czesława Wiśniewskiego
Za śp. Alicję Sopel (od uczestników pogrzebu)
Za śp. Grzegorza Urbańskiego (od uczestników pogrzebu)
wolne - kliknij aby zarezerwować

wolne - kliknij aby zarezerwować

wolne - kliknij aby zarezerwować

wolne - kliknij aby zarezerwować

wolne - kliknij aby zarezerwować

Za śp. Gabriela Wojciechowskiego
Za śp. Mariannę Marchewka (od uczestników pogrzebu)
Za śp. Annę Kamińską
Za śp. Wiktora Marczaka (od uczestników pogrzebu)
Za śp. Mariannę Kamińską (od uczestników pogrzebu)
Za śp. Krystynę Olszewską (od uczestników pogrzebu)
Za śp. Stefanię Kacprzak (od uczestników pogrzebu)
Za śp. Jerzego Rokitę (od uczestników pogrzebu)
Za śp. Krystynę Mazur (od uczestników pogrzebu)
Za śp. Henryka Turka (od uczestników pogrzebu)
Za śp. Teodorę Wargocką (od uczestników pogrzebu)

Poniedziałek 17 października 2022

Wspomnienie św. Ignacego Antiocheńskiego, biskupa i męczennika
18:00Za śp. Janinę (r), Jana Sałków

Wtorek 18 października 2022

święto św. Łukasza Ewangelisty
18:00Za śp. Tadeusza Cwyla

Środa 19 października 2022

św. męczenników Jana de Brebeuf, Izaaka Jogues - kapłanów oraz Towarzyszy, św. Pawła od Krzyża, kapłana, bł. Jerzego Popiełuszko, kapłana i męczennika
18:00Za śp. Jana (r), Katarzynę, Jana Skoniecznych

Czwartek 20 października 2022

Wspomnienie św. Jana Kantego, kapłana
18:00Za śp. Mariannę (r), Mieczysława, Alicję Grzeszczaków

Piątek 21 października 2022

16:15Za śp. Zbigniewa, Genowefę, Mieczysława Sieków; Zofię, Edwarda Narojczyków; Jana, Mariannę Dąbków
18:00Za śp. Stanisława Seremaka (r)

Sobota 22 października 2022

Wspomnienie św. Jana Pawła II, papieża
18:00W 40 r. ślubu Wiesławy i Jerzego Wachników - dziękczynna za otrzymane łaski z prośbą o zdrowie i Boże błogosławieństwo dla Rodziny
19:00Do św. Rity - patronki spraw beznadziejnych

Niedziela 23 października 2022

św. Jana Kapistrana, kapłana
9:00Za śp. Krzysztofa, Eugeniusza, Wiesława Stańczyków; Wacława, Antoninę Piwowarczyków
11:30W r. ślubu Elżbiety i Józefa o zdrowie, Boże błogosławieństwo i potrzebne łaski
18:00Za śp. Stefanię, Adolfa, Mariannę, Michała, Leokadię, Zbigniewa Korczaków

Poniedziałek 24 października 2022

św. Antoniego Marii Claret, biskupa
16:15Za śp. Janinę (r), Kazimierza Janczewskich
18:00
wolne - kliknij aby zarezerwować

Wtorek 25 października 2022

18:00Za śp. Zygmunta (r), Helenę, Stanisława Figlewiczów; Zofię, Wacława, Tadeusza, Mariannę Padeskich

Środa 26 października 2022

18:00Za śp. Tadeusza, Jacka Sękulskich

Czwartek 27 października 2022

16:15Za śp. Janinę (3 r. śm.), Czesława Kęsików
18:00Za śp. Władysławę, Mariana Rokitów

Piątek 28 października 2022

święto św. Apostołów Szymona i Judy Tadeusza
18:00Za śp. Pawła Micha (r)

Sobota 29 października 2022

16:15Za śp. Barbarę, Zenona, Zofię, Franciszka Traczyków, Henrykę, Józefa Woźniaków
17:00Nabożeństwo do MB Pani Rozniszewskiej

Niedziela 30 października 2022

9:00Za śp. Feliksa (12 r. śm.), Janinę Wachników
11:30Za parafian - Intencja dziękczynna
18:00Za śp. Helenę (r), Mieczysława, Zdzisława, Piotra Celuchów

Poniedziałek 31 października 2022

18:00Za śp. Wiktora Marczaka (od uczestników pogrzebu)

Wtorek 1 listopada 2022

Wszystkich Świętych

9:00Za śp. Mariannę, Władysława Szymańskich
11:30Za zmarłych parafian
18:00Za śp. Stefanię (r), Floriana, Józefa, Zenona, Marka, Krystynę, Janinę Kołakowskich

Środa 2 listopada 2022

Wspomnienie Wszystkich Wiernych Zmarłych
9:00Za śp. Józefę, Andrzeja Koczyków; Antoninę, Jana, Helenę, Franciszka, Kazimierza Narojczyków; Zbigniewa, Krzysztofa Górskich; Ryszarda Kowalskiego
11:30Za śp. Krzysztofa (r), Genowefę, Jana Sieków, Władysławę, Jana Młynarczyków, Jadwigę, Pawła, Leszka Dubików, Mariannę, Mieczysława Smardzów
18:00Za śp. Edwarda (r), Teresę Susków

Czwartek 3 listopada 2022

św. Marcina de Porres, zakonnika
17:15Za śp. Jana, Teklę i zm. z rodz. Kurków
18:00Za śp. Martę, Piotra, Bernarda Piechotów; Mariannę, Władysława Chojeckich

Piątek 4 listopada 2022

Wspomnienie św. Karola Boromeusza, biskupa
18:00Do Najświętszego Serca Pana Jezusa

Sobota 5 listopada 2022

7:00Do Niepokalanego Serca NMP
18:00Za śp. Mariannę, Jerzego Bobrowskich

Niedziela 6 listopada 2022

św. Leonarda z Limoges, pustelnika
9:00Za śp. Janinę, Feliksa, Kazimierza Wachników, Annę, Antoniego Kurzepów, zm. z rodz. Kurzepów
11:30Za parafian
18:00Za śp. Wandę Pyrka, Wacławę, Romana, Annę, Józefa, Stanisława, Wiesława, Mieczysławę Miśków

Poniedziałek 7 listopada 2022

7:00Za śp. Zofię, Kazimierza, Zbigniewa Kamińskich, Franciszkę Burną, zm. z rodz. Kamińskich
18:00Za śp. Stefanię, Józefa Gałązków

Wtorek 8 listopada 2022

18:00Za śp. Stefanię Kacprzak (1 r. śm.)

Środa 9 listopada 2022

święto Rocznicy Poświęcenia Bazyliki Laterańskiej
18:00Za śp. Wiktora Marczaka (od uczestników pogrzebu)

Czwartek 10 listopada 2022

Wspomnienie św. Leona Wielkiego, papieża i doktora Kościoła
18:00Za śp. Alicję Sopel (od uczestników pogrzebu)

Piątek 11 listopada 2022

Wspomnienie św. Marcina z Tours, biskupa, Św. Niepodległości
9:00Za Ojczyznę
18:00Za śp. Grzegorza Urbańskiego (od uczestników pogrzebu)

Sobota 12 listopada 2022

Wspomnienie św. Jozafata Kuncewicza, biskupa i męczennika
18:00Za śp. Bogumiłę, Jana Koczyków (r)

Niedziela 13 listopada 2022

św. Benedykta, Jana, Mateusza, Izaaka i Krystyna, pierwszych męczenników Polskich
9:00Za śp. Józefa, Henryka Czerwińskich
11:30Za parafian
18:00Za śp. Genowefę Turek (10 r. śm.)

Poniedziałek 14 listopada 2022

18:00Za śp. Grzegorza Urbańskiego (od uczestników pogrzebu)

Wtorek 15 listopada 2022

św. Alberta Wielkiego, biskupa i doktora Kościoła
18:00Za śp. Teodorę Wargocką (od uczestników pogrzebu)

Środa 16 listopada 2022

św. Gertrudy, dziewicy, św. Małgorzaty Szkockiej, Najświętszej Maryi Panny Ostrobramskiej, Matki Miłosierdzia, Rocznica Poświęcenia Bazylik Apostołów Piotra i Pawła
18:00Za śp. Mariannę Kamińską (od Bogdana i Stanisława Ośków)

Czwartek 17 listopada 2022

Wspomnienie św. Elżbiety Węgierskiej
18:00Za śp. Kazimierza Sałka (od uczestników pogrzebu)

Piątek 18 listopada 2022

Wspomnienie bł. Karoliny Kózkówny, dziewicy i męczennicy
18:00Za śp. Apoloniusza (r), Mariannę Korczaków, Jana, Janinę Sochajów

Sobota 19 listopada 2022

Wspomnienie św. Salomei, dziewicy, Salomei
17:15Za śp. Henryka Turka (od uczestników pogrzebu)
18:00Za śp. Tadeusza Sękulskiego (10 r. śm.)

Niedziela 20 listopada 2022

Wspomnienie św. Rafała Kalinowskiego, kapłana
9:00Za śp. Feliksa, Janinę Wachników; Janinę, Kazimierza Janczewskich; zm. z rodz. Wachników i Kurzepów
11:30W intencji Teresy Wojciechowskiej - o zdrowie i Boże błogosławieństwo i za śp. Gabriela o chwałę nieba
18:00Za śp. Teodorę Wargocką (od uczestników pogrzebu)
Za śp. Leokadię Kurzepa (od uczestników pogrzebu)
Za śp. Pawła Matychniaka (od uczestników pogrzebu)
Za śp. Czesławę Grzeszczak (od uczestników pogrzebu)
Za śp. Henrykę Trzesińską (od uczestników pogrzebu)
Za śp. Kazimierza Sałka (od uczestników pogrzebu)
Za śp. Alicję Sopel (od uczestników pogrzebu)
Za śp. Grzegorza Urbańskiego (od uczestników pogrzebu)
Za śp. Annę Kamińską
Za śp. Jana Kurka (od uczestników pogrzebu)
Za śp. Wiktora Marczaka (od uczestników pogrzebu)
Za śp. Mieczysława, Janinę Wdowiaków; Krystynę, Edwarda Kacalińskich
wolne - kliknij aby zarezerwować

wolne - kliknij aby zarezerwować

wolne - kliknij aby zarezerwować

wolne - kliknij aby zarezerwować

wolne - kliknij aby zarezerwować

Za śp. Mariannę Marchewka (od uczestników pogrzebu)
Za śp. Mariannę Kamińską (od uczestników pogrzebu)
Za śp. Stefanię, Władysława, Dionizego Pyrków
Za śp. Cecylię (r), Stanisława, Wiesława Kurków
Za śp. Annę Znajdowską (1 r. śm.)
Za śp. Krystynę Olszewską (od Rodziny)
Za śp. Lucynę Staszewską (od uczestników pogrzebu)
Za śp. Jerzego Rokitę (od uczestników pogrzebu)
Za śp. Krystynę Mazur (od uczestników pogrzebu)

Poniedziałek 21 listopada 2022

Wspomnienie Ofiarowania Najświętszej Maryi Panny
18:00Za śp. Janinę Kołakowską (2 r. śm.)

Wtorek 22 listopada 2022

Wspomnienie św. Cecylii, dziewicy i męczennicy, Cecylii
18:00
wolne - kliknij aby zarezerwować
19:00Do św. Rity - patronki spraw beznadziejnych

Środa 23 listopada 2022

św. Klemensa I, papieża i męczennika, św. Kolumbana, opata, Klemensa, Kolumba
18:00Za śp. Stefanię (r), Juliana Leszczyńskich

Czwartek 24 listopada 2022

św. męczenników Andrzeja Dung-Lac, kapłana, i Towarzyszy
18:00Za śp. Mariannę, Władysława Chojeckich; zm. z rodz. Chojeckich

Piątek 25 listopada 2022

św. Katarzyny Aleksandryjskiej, dziewicy i męczennicy, Katarzyny
18:00Za śp. Grzegorza Urbańskiego (od uczestników pogrzebu)

Sobota 26 listopada 2022

Konrada
18:00Za śp. Mariannę, Mariana Traczyków
19:00Nabożeństwo do MB Pani Rozniszewskiej

Niedziela 27 listopada 2022

Wirgiliusza
9:00Za śp. Cecylię, Pawła Sobotów, Pawła, Apolonię Budziaków
11:30Za parafian
18:00Za śp. Kazimierza, Jadwigę (r) Marchewków, Janinę Dobosz, Jadwigę, Henryka Strzelczyków, Jolantę Polak

Poniedziałek 28 listopada 2022

7:00Za śp. Wiktora Marczaka (od uczestników pogrzebu)

Wtorek 29 listopada 2022

7:00Za śp. Kazimierza Sałka (od uczestników pogrzebu)

Środa 30 listopada 2022

święto św. Andrzeja, apostoła, Andrzeja
7:00Za śp. Teodorę Wargocką (od uczestników pogrzebu)

Czwartek 1 grudnia 2022

7:00Za śp. Adama Jakubika; Zofię Marciniak

Piątek 2 grudnia 2022

7:00Za śp. Romana Cwyla (2 r. śm.)
18:00Do Najświętszego Serca Pana Jezusa

Sobota 3 grudnia 2022

Wspomnienie św. Franciszka Ksawerego, kapłana, Franciszka Ksawerego
7:00Do Niepokalanego Serca NMP
18:00Za śp. Grzegorza Walkiewicza (r)

Niedziela 4 grudnia 2022

św. Barbary, dziewicy i męczennicy, św. Jana Damasceńskiego, kapłana i doktora Kościoła
9:00Za śp. Henryka, Adama Grzeszczaków, Mateusza Talagę, zm. z rodz. Sochów i Grzeszczaków
11:30W 18 r. urodzin Grzegorza Waśniewskiego
18:00Za śp. Jerzego (r), Janinę Urbańskich

Poniedziałek 5 grudnia 2022

7:00Za śp. Barbarę, Henryka Frączków

Wtorek 6 grudnia 2022

św. Mikołaja, biskupa, Mikołaja
7:00Za śp. Wiktora Marczaka (1 r. śm.)

Środa 7 grudnia 2022

Wspomnienie św. Ambrożego, biskupa i doktora Kościoła, Ambrożego
7:00Za śp. Grzegorza Urbańskiego (od uczestników pogrzebu)

Czwartek 8 grudnia 2022

Uroczystość Niepokalanego Poczęcia Najświętszej Maryi Panny
7:00Za śp. Mieczysława (r), Helenę, Zdzisława, Piotra Celuchów
18:00Za śp. Annę, Michalinę, Józefa Kowackich; Mariannę, Jana Leszczyńskich; Bożenę, Tadeusza Stolarczyków

Piątek 9 grudnia 2022

św. Juana Diego
7:00Za śp. Leokadię, Jana Grzeszczaków, zm. z rodz. Urbańskich

Sobota 10 grudnia 2022

Najświętszej Maryi Panny Loretańskiej
7:00Za śp. Leokadię, Michała, Zbigniewa Korczaków; Władysławę, Edwarda Altawęgrów
18:00Za śp. Tadeusza(r), Wiktorię Kalbarczyków

Niedziela 11 grudnia 2022

św. Damazego I, papieża, Damazego
9:00Za śp. Barbarę Stępień
11:30Za parafian
18:00Za śp. Andrzeja, Franciszka, Janinę, Józefa Smolińskich, Irenę, Stanisława Sikorskich, Marię, Stanisława Górskich

Poniedziałek 12 grudnia 2022

Najświętszej Maryi Panny z Guadalupe, Joanny Franciszki De Chantal
7:00Za śp. Kazimierza Sałka (od uczestników pogrzebu)

Wtorek 13 grudnia 2022

Wspomnienie św. Łucji, dziewicy i męczennica
7:00Za śp. Mariannę, Jana, Mieczysława Kochanków, Michalinę, Zofię, Andrzeja Rybakiewiczów

Środa 14 grudnia 2022

Wspomnienie św. Jana Od Krzyża, kapłana i doktora Kościoła, Jana Od Krzyża
7:00Za śp. Teodorę Wargocką (od uczestników pogrzebu)

Czwartek 15 grudnia 2022

Piątek 16 grudnia 2022

7:00Za śp. Ewę Banasiewicz (7 r. śm.)

Sobota 17 grudnia 2022

7:00Za śp. Ks. Stanisława Skwirę (r)

Niedziela 18 grudnia 2022

9:00Za śp. Irenę (r), Krzysztofa Talagów, Piotra Wójcika
11:30Za parafian
18:00Za śp. Leokadię Kurzepa (od uczestników pogrzebu)
Za śp. Pawła Matychniaka (od uczestników pogrzebu)
Za śp. Barbarę, Zenona Traczyków, Helenę, Józefa Wnorowskich, Zbigniewa Młynarczyka
Za śp. Czesławę Grzeszczak (od uczestników pogrzebu)
Za śp. Henrykę Trzesińską (od uczestników pogrzebu)
Za śp. Kazimierza Sałka (od uczestników pogrzebu)
Za śp. Alicję Sopel (od uczestników pogrzebu)
Za śp. Grzegorza Urbańskiego (od uczestników pogrzebu)
Za śp. Annę Kamińską
wolne - kliknij aby zarezerwować

wolne - kliknij aby zarezerwować

wolne - kliknij aby zarezerwować

wolne - kliknij aby zarezerwować

Za śp. Mariannę, Stanisława, Mariannę, Adama, Edwarda, Wandę, Karolinę, Aleksandra Piechotów
wolne - kliknij aby zarezerwować

Za śp. Gabriela Wojciechowskiego
Za śp. Mariannę Marchewka (od uczestników pogrzebu)
Za śp. Mariannę Kamińską (od uczestników pogrzebu)
Za śp. Czesława Ciechackiego
Za śp. Jana Kurka (1 r. śm.)
Za śp. Krystynę Olszewską (od Rodziny)
Za śp. Lucynę Staszewską
Za śp. Jerzego Rokitę (od uczestników pogrzebu)
Za śp. Krystynę Mazur (od uczestników pogrzebu)
Za śp. Henryka Turka (od uczestników pogrzebu)
Za śp. Teodorę Wargocką (od uczestników pogrzebu)

Poniedziałek 19 grudnia 2022

7:00Za śp. Stanisława i zm. z rodz. Soplów

Wtorek 20 grudnia 2022

7:00Za śp. Józefa (r), Janinę, Krzysztofa, Andrzeja, Zofię Dąbrówków

Środa 21 grudnia 2022

św. Piotra Kanizjusza, kapłana i doktora Kościoła, Piotra Kanizjusza
7:00Za śp. Bogdana Kowalczyka; Katarzynę, Andrzeja, Mieczysława Kwiatkowskich; Wandę Piskozub; Barbarę Frączek; Danielę Kowalską

Czwartek 22 grudnia 2022

7:00Za śp. Józefę Kowalską (r)
19:00Do św. Rity - patronki spraw beznadziejnych

Piątek 23 grudnia 2022

7:00Za śp. Stanisława Marczaka (r)

Sobota 24 grudnia 2022

Wigilia Bożego Narodzenia
7:00Za śp. Adama, Janinę, Jerzego Młynarczyków, Irenę Talaga, Henryka Matysiaka
24:00Za parafian

Niedziela 25 grudnia 2022

Boże Narodzenie

9:00Za śp. Tomasza Ogonka (r)
11:30Dziękczynna za opiekę i otrzymane łaski z prośbą o dalszą opiekę i Boże błogosławieństwo dla całej rodziny Kołakowskich
18:00Za śp. Henryka, Józefa Czerwińskich

Poniedziałek 26 grudnia 2022

święto św. Szczepana, diakona i pierwszego męczennika
9:00Za śp. Kazimierza Urbańskiego (r)
11:30Dziękczynna za otrzymane łaski z prośbą o dalsze błogosławieństwo Boże i opiekę Matki Bożej
18:00Za śp. Kazimierza Sałka (od uczestników pogrzebu)

Wtorek 27 grudnia 2022

święto św. Jana, Apostoła i Ewangelisty, Jana
18:00Za śp. Grzegorza Urbańskiego (od uczestników pogrzebu)

Środa 28 grudnia 2022

święto św. Młodzianków, męczenników
18:00Za śp. Eugeniusza, Zofię, Michała Józwowiczów, Barbarę, Kazimierza Łyjaków

Czwartek 29 grudnia 2022

św. Tomasza Becketa-Biskupa i Męczennika, Tomasza Becketa
17:15Za śp. Annę Kamińską (1 r. śm.)
18:00Za śp. Helenę Mich (r)

Piątek 30 grudnia 2022

18:00Za śp. Franciszka Smolińskiego (r)

Sobota 31 grudnia 2022

św. Sylwestera I, papieża, Sylwestra
7:00Za śp. Edwarda Mazura (r)
18:00Na zakończenie roku
PHP Code Snippets Powered By : XYZScripts.com