Jeśli będziecie zachowywać Moje przykazania
Wytrwanie w miłości Jezusa zależy od zachowania przykazań.
To życie według prawa Boga…
Ludzie chcą, byśmy budowali miłość na wierności ich prawom i na tym polega dramat.
Miłość buduje się na wierności prawom Boga. Dekalogowi. Ewangelii!
Zachowanie Prawa Bożego w każdej godzinie to znak trwania w miłości.
W prawdziwej miłości człowieka zawiera się miłość do Boga.
Ks. Edward Staniek