Żeby nie otrzymał stokroć więcej teraz
Sekret Ewangelii polega na tym, że ubóstwo opłaca się stokrotnie, i to już tu na tej ziemi. Tak niewielu to rozumie. Słowo Jezusa: jeżeli ktoś rezygnuje z czegokolwiek z dóbr doczesnych dla Niego lub dla Ewangelii, otrzyma sto razy więcej.
A premia w postaci szczęścia wiecznego jest tylko miłą niespodzianką!
Ewangeliczne ubóstwo to jest Boży „biznes”.
Ks. Edward Staniek