I odwróciwszy się zabronił im
Ile czasu trzeba, by wychować ludzi do twórczej pracy i oduczyć ich burzenia, niszczenia.
Dlaczego człowiek lubi się mścić? Dlaczego nie umie czekać na zmianę sytuacji z niekorzystnej na korzystną?
Tak dużo w nas mściwości – w słowach, w humorach, w scenach robionych innym. Tak mało mądrego przejścia ponad urazami.
Źle jest ludziom chorym na urazy.
Ks. Edward Staniek