Taką samą miarą, jaką wy mierzycie,
odmierzą wam i jeszcze wam dołożą
Każdy ma swoją miarę. Trzeba dobrze znać swoją miarę i trzeba dobrze znać miary, jakimi posługują się ludzie żyjący obok nas.
To jest potrzebne do właściwej oceny każdego człowieka.
Jezus przestrzega, by nasza miara nas nie zgubiła. Zostaniemy bowiem zmierzeni tak, jak mierzymy innych.
Najmądrzejsze rozwiązanie polega na posługiwaniu się miarą samego Boga – tak w odniesieniu do siebie, jak i do innych.
Boża miara jest miarą miłości.
Ks. Edward Staniek