Przynoszono do Jezusa dzieci,
aby włożył na nie ręce i pomodlił się za nie
Kto zna wartość błogosławieństwa, ten rozumie wypowiedź Jezusa. Dziecko trzeba otulić błogosławieństwem jak namiotem, by w świecie zagrożeń mogło żyć po Bożemu.
Dziś rodzice, zamiast otaczać dziecko błogosławieństwem, otaczają je promieniami ekranu telewizyjnego, czyli wydają w ręce świata, rzucają na sam środek rynku, wyrządzając mu wielką krzywdę. Odpowiedzą za to!
Żyć w promieniach Bożego błogosławieństwa.
Ks. Edward Staniek