Sprzedał wszystko
Przypowieść o skarbie. Znalezienie skarbu. Ukrycie skarbu. Sprzedanie wszystkiego, by skarb kupić. Kupienie skarbu. Nowe życie ze skarbem. Oto sześć etapów wchodzenia w świat wiary.
Na każdym z tych etapów można popełnić błąd i nigdy w świat wiary nie wejść.
Na każdym łaska wspiera, by do świata wiary wejść.
Wiara to skarb nad skarby.
Ks. Edward Staniek