Obchodził wszystkie miasta i wioski
Światło Ewangelii trzeba roznosić po ziemi. Ono dopiero u kresu dziejów zostanie zapalone na niebie w formie wielkiego znaku.
Teraz trzeba je roznosić pomiędzy ludzi.
Dziś ludzie nie czekają na Dobrą Nowinę. Czekają na mieszkanie, na pieniądze i karierę. To jest ich królestwo, a nie Boże.

A może czekają na wspaniałego, dobrego, mądrego człowieka? I nie mogą się go doczekać.
Na kogo czekam?

Ks. Edward Staniek