Rzekł do sparaliżowanego:
Mówię Ci, wstań, weź swoje łoże i idź do domu
Odnowiony człowiek. Oto istota misji Jezusa. Odnowiony cieleśnie i duchowo.
Odnowienie duchowe jest pierwsze i najważniejsze. Cielesne jest jedynie znakiem dokonania się pierwszego. Być prawym człowiekiem i pomóc innym w zdobywaniu wewnętrznej prawości – oto nasze zadanie.
Odbudowa Bożego człowieczeństwa.
Szkoda, że tyle energii przeznacza się na inne cele, tylko tej duchowej odbudowy nikt nie ceni.
Ks. Edward Staniek