Leżało mnóstwo chorych:
niewidomych, chromych, sparaliżowanych
Przy Sadzawce Owczej Jezus spotkał wielu nieszczęśliwych ludzi. Uleczył tylko jednego. Mógł uleczyć wszystkich. A jednak tego nie uczynił.
Nie przyszedł bowiem, by chorych i kalekich leczyć, lecz by ich zbawić. Uzdrowiony zgrzeszył tego samego dnia, donosząc wrogom Jezusa, że to On uleczył go w szabat.
Celem Ewangelii nie jest uzdrawianie z chorób i kalectwa – ale uzdrawianie z grzechu.
Wielu ludzi zostaje świętymi ze swoją chorobą i kalectwem.
Ks. Edward Staniek