Nie tak, jak daje świat
Świat daje spokój, usuwa zagrożenia, zwłaszcza zewnętrzne. Gwarancją tego spokoju jest mocna armia, pewna waluta, perspektywa rozwoju ekonomicznego i kulturalnego.
Pokój Jezusa jest pokojem wnętrza. Zewnętrzne fale nie mają na niego wpływu. Jest to pokój, który promieniuje z Chrystusa stojącego przed Piłatem, Herodem, Judaszem, Kajfaszem, na krzyżowej drodze, na Golgocie. Pokój wolności ducha.
Trzeba ustalić, czego szukamy – spokoju czy pokoju?
Świat proponuje spokój. Jezus daje pokój.
Ks. Edward Staniek