Parafia rzymskokatolicka p.w. Narodzenia NMP w Rozniszewie

Wiedzeni troską o Kościół nasz, którego jesteśmy cząstką, jednocześnie świadomi bieżących zobowiązań finansowych jakie parafia musi na bieżąco realizować, a wynikających z przepisów prawno-państwowych

apelujemy o wpłacanie dobrowolnych datków na konto bankowe parafii.

Dbanie o nasz wspólny Kościół wynika również z Kanonu 222 § 1 Kodeksu Prawa Kanonicznego, który mówi: – «Wierni mają obowiązek zaradzić potrzebom Kościoła, aby posiadał środki konieczne do sprawowania kultu, prowadzenia dzieł apostolstwa oraz miłości, a także do tego, co jest konieczne do godziwego utrzymania szafarzy».

Nr konta bankowego:

69 8002 0004 0103 2028 2001 0002

z dopiskiem: – „Na cele kultu religijnego”.
ks. Wojciech Celuch

BS Warka: 12 9154 0005 2001 0008 4172 0001
PKO BP: 82 1020 4317 0000 5202 0062 4742