Modlitwa do MB Pani Rozniszewskiej

Matko Boga i nasza Matko,
Pani Rozniszewska!

Nam, którzy śmiałość mamy Ciebie prosić,
wyjednaj naszych grzechów odpuszczenie.

Chorym przynieś, Matko, uzdrowienie.

Tym, którzy się dobrze mają
– wdzięczność i miłość Bożą.

Skłóconym daj pojednanie,
a tym, co żyją w zgodzie
– wytrwałość w niej i stałość.

Udręczonym i zniechęconym użycz pokrzepienia.

Tym, którzy upadają, daj podniesienie z upadku;
tym, którzy prosto stoją, daj trzymać się dobrze,
a tym, co są szczęśliwi,
daj niech im się dobrze wiedzie,
a nieszczęśliwi niech doznają pociechy i pomocy.

Racz wysłuchać prośby, które do Ciebie kierujemy…

Przedstawiamy intencję

Kieruj szczęśliwie całym naszym życiem
i uczyń nas godnymi jasności Twoich świętych.

Wtedy zaśpiewamy dla Ciebie pieśń dziękczynienia
na chwałę Twego Syna, który jest Bogiem,
razem z Ojcem odwiecznym i Duchem Świętym,
teraz i na zawsze przez wszystkie wieki wieków. Amen.