Modlitwa do Matki Bożej Rozwiązującej Węzły

Święta Maryjo, Matko Boża i Dziewico pełna łaski, która rozwiązujesz węzły!
Rękoma pełnymi miłości Bożej rozwiązujesz wszystkie trudności na naszej drodze życia jak węzeł, który pod Twoimi rękoma staje się prostą wstęgą miłości Bożej!
Rozwiąż więc, święta, cudowna Dziewico i Matko, wszystkie węzły, które zrobiliśmy sobie sami przez naszą samowolę oraz wszystkie te węzły, które przeszkadzają nam w dalszej drodze.
Oświeć je swoimi oczyma, aby wszystkie węzły stały się przejrzyste, abyśmy z wdzięcznością mogli rozwiązać Twymi rękoma to, co jest nie do rozwiązania! Amen.
O, Maryjo, rozwiązująca węzły, bądź nam drogą Matką, weź nasze dłonie i uczyń je sprawnymi do rozwiązywania, aby Twoje ręce poprzez nasze ręce przynosiły pokój, rozwiązanie i pomoc! Amen.

Życie i dzieło św. Rity

Margherita (od niej skrót „Rita”), której narodziny około 1380 roku zostały pobożnie wymodlone, była jedynym dzieckiem ubogiego małżeństwa z wioski Roccaporena w umbryjskiej Cascii (środkowe Włochy). Została zmuszona do małżeństwa z porywczym Ferdynandem Mancinim, któremu urodziła dwóch synów. W tradycji miejscowej zapisała się jako kobieta, żona i matka o nienagannym charakterze i niezwykłych przymiotach duchowych. Jej mąż został zamordowany w wyniku porachunków z przeciwnikami politycznymi. Wcześniej jednak św. Rita wyprosiła ciężko rannemu mężowi pojednanie z Bogiem. Jako wdowa sama wychowała dwóch synów. A gdy ci zamierzali pomścić śmierć ojca, prosiła Boga, aby raczej zabrał ich ze świata, niż mieliby się stać zabójcami. Bóg wysłuchał tej prośby. Obaj zmarli podczas epidemii dżumy.

Choć Rita z trudem znosiła swój los, przebaczyła oprawcom. Chciała wstąpić jako pustelnica do zakonu augustianek w Cascii, ale nie została przyjęta. Tradycja mówi, że w nocnym widzeniu ukazali się jej święci Jan Chrzciciel, Augustyn i Mikołaj z Tolentino, którzy zaprowadzili ją do bram zakonnych. Prośba została wysłuchana i w 1407 roku przyjęto Ritę do wspólnoty augustiańskiej.

W klasztorze Rita prowadziła surowe życie pokutne, rozważała Mękę Pańską, a na znak, że bezpośrednio w niej uczestniczy, w jej czole utkwił cierń. Ten znak nosiła przez 15 lat aż do śmierci. Ostatnie cztery lata życia spędziła w łóżku złożona ciężką chorobą. I znowu legenda mówi, że Pan Jezus sprawił jej ogromną radość, ofiarowując jej w środku surowej zimy bukiet pięknych, pachnących róż. Dlatego po dziś dzień utrzymuje się tradycja święcenia „róż św. Rity”.

Święta, która zmarła w klasztorze augustianek 22 maja 1457 roku, zasłynęła jako orędowniczka spraw trudnych i beznadziejnych. Dziesięć lat po śmierci nienaruszone ciało Rity przeniesiono do zakrystii jej macierzystego klasztoru. W 1937 roku obok klasztoru wybudowano bazylikę, która natychmiast stała się celem licznych pielgrzymek. We Włoszech kult św. Rity przewyższa jedynie kult św. Antoniego. W 1628 roku beatyfikował ją papież Urban VIII. Kanonizował w 1900 roku Leon XIII, który zauważył, że Rita była tak miła Chrystusowi, iż zdecydował się On odcisnąć na niej pieczęć swego miłosierdzia i swojej męki. Przywilej ten został jej udzielony za wyjątkową pokorę, za wewnętrzne oderwanie od ziemskich pożądań oraz za godnego podziwu ducha pokuty, który towarzyszył jej w każdej chwili życia.

Atrybutem św. Rity są róże, które upamiętniają cud: kiedy umierała, pomimo zimowej pory, zapragnęła trzymać w ręku różę. I rzeczywiście: w ogrodzie, pod śniegiem, odnaleziono kwitnący krzew róży. Dziś, podczas nabożeństw ku jej czci, święcone są właśnie te kwiaty przynoszone przez jej czcicieli. Symbolizują one zjednoczenie z boskim Oblubieńcem. „Mistycznym krzyżem – jak zauważa ks. prof. Stanisław Urbański – jest pragnienie Oblubieńca, gdyż Jezus nie może patrzeć na cierpienie miłującej Go duszy, by jej nie ulżyć. W ten sposób obecność Umiłowanego prowadzi chrześcijanina do zjednoczenia, będącego zaślubinami między nim a Synem Bożym”.

Modlitwa w intencji chorych

O Boskie Serce Jezusa, które niegdyś podczas ziemskiego życia tak jak i teraz w niebie jest pełne troski i miłosierdzia wobec cierpiącego człowieka, spójrz na tych chorych, którzy za naszym pośrednictwem proszą Cię o zdrowie ciała.

Ty, o Jezu, wiesz jak bardzo cierpią oni z powodu swej choroby i jeśli tego chcesz – możesz ich uzdrowić tak, jak uzdrowiłeś mnóstwo chorych i doświadczanych przez różne dolegliwości.

Drogi Jezu, czując się niegodni, wzywamy wstawiennictwa naszej umiłowanej św. Rity, poprzez ręce której rozdajesz tak często niezliczone łaski.

O Droga Święta, proś Jezusa, módl się za nami, za tymi naszymi chorymi, którzy pokładają w tobie swoją nadzieję. Uciekamy się do twych zasług, jakie otrzymałaś w ostatnich czterech latach twego życia, będąc dotknięta tajemniczą i bolesną chorobą, która zaprowadziła cię do nieba. Wyproś u Boga wysłuchanie naszych modlitw – zdrowie dla tych naszych chorych, których tobie polecamy, aby mogli jak najszybciej złożyć Bogu dziękczynienie i oczekiwać własnego uświęcenia.

Ojcze nasz, Zdrowaś Maryjo, Chwała Ojcu.

Skuteczna modlitwa do św. Rity w sprawach trudnych i beznadziejnych

O potężna i sławna Święta Rito, oto u twoich stóp nędzna dusza potrzebująca pomocy, zwraca się do ciebie z nadzieją, że zostanie wysłuchana. Ponieważ jestem niegodny z tytułu niewierności mojej, nie śmiem spodziewać się, że moje prośby będą zdolne ubłagać Boga. Dlatego wyczuwam potrzebę, aby mieć za sobą potężną orędowniczkę, więc ciebie wybieram sobie, Święta Rito, ponieważ ty właśnie jesteś niezrównaną Świętą od spraw trudnych i beznadziejnych.

O droga Święta, weź do serca moją sprawę, wstaw się do Boga, aby uprosić mi łaskę, której tak bardzo potrzebuję i o którą tak gorącą proszę (tutaj wyrazić łaskę, o którą się prosi). Nie pozwól mi odejść od ciebie nie będąc wysłuchanym. Jeżeli jest we mnie coś, co byłoby przeszkodą w otrzymaniu łaski, o którą proszę, pomóż mi usunąć tę przeszkodę: poprzyj moją prośbę swymi cennymi zasługami i przedstaw ją swemu niebieskiemu Oblubieńcowi, łącząc ją z twoją prośbą. W ten sposób moja prośba zostanie przedstawiona przez ciebie, wierną oblubienicę spośród najwierniejszych. Ty odczuwałaś boleść Jego męki, jak mógłby on odrzucić twą prośbę i nie wysłuchać jej? Cała moja nadzieja jest więc w tobie i za twoim pośrednictwem czekam ze spokojnym sercem na spełnienie moich życzeń. O droga Święta Rito, spraw, aby moja ufność i moja nadzieja nie zostały zawiedzione, aby moja prośba nie była odrzuconą. Uproś mi u Boga to, o co proszę, a postaram się, aby wszyscy poznali dobroć twego serca i wielką potęgę twego wstawiennictwa.

O Najsłodsze Serce Jezusa, które zawsze okazywało się tak bardzo czułe na najmniejszą nędzę ludzkości, daj się wzruszyć moimi potrzebami i nie bacząc na moją słabość i niegodność, zechciej wyświadczyć mi łaskę, która tak leży mi na sercu i o którą prosi Cię dla mnie i ze mną Twoja wieczna oblubienica, Święta Rita.

O tak, za wierność, jaką Święta Rita zawsze okazywała łasce Bożej, za wszystkie zalety, którymi uhonorowałeś jej duszę, za wszystko co wycierpiała w swym życiu jako żona, matka i w ten sposób uczestniczyła w Twej bolesnej męce i wreszcie z tytułu nieograniczonej możliwości wstawiania się, przez co chciałeś wynagrodzić jej wierność, udziel mi Twej łaski, która jest mi tak bardzo potrzebna.

A Ty, Maryjo Dziewico, nasza najlepsza Matko Niebieska, która przechowujesz skarby Boże i rozdzielasz wszelkie łaski, poprzyj Twoim potężnym wstawiennictwem modły Twej wielkiej czcicielki Świętej Rity, aby łaska o którą proszę Boga, została mi udzielona. Amen.

Litania do świętej Rity

Kyrie elejson, Chryste elejson, Kyrie elejson,
Chryste usłysz nas, Chryste wysłuchaj nas,
Ojcze z Nieba, Boże,      zmiłuj się za nami
Synu, Odkupicielu świata, Boże,
Duchu Święty, Boże,
Święta Trójco, Jedyny Boże,

Święta Maryjo, Matko Dobrej Rady,   módl się za nami
Święty Józefie,
Święty Augustynie,
Święta Moniko,
Święta Rito,
Orędowniczko w sytuacjach beznadziejnych,
Pocieszycielko zasmuconych,
Obrono i ucieczko opuszczonych,
Wierna orędowniczko we wszystkich potrzebach,
Przykładzie łagodności i pokory,
Wzorze posłuszeństwa i wyrzeczenia,
Wzorze cierpliwości i oddania się Bogu,
Ozdobo Zakonu augustiańskiego,
Różo miłości,
Miłośnico Jezusa ukrzyżowanego,
Oblubienico Jezusa cierpiącego,
Święta Rito, cierniem z korony Chrystusa zraniona,
Święta Rito, raną na czole ozdobiona,
Święta Rito, pełna ufności w Opatrzność Bożą,
Święta Rito, w pełni Bogu poświęcona,
Święta Rito, potężna orędowniczko u Jezusa,
Święta Rito, cudami przez Boga wsławiona,
Święta Rito, zawsze przez Boga wysłuchana,

Abyśmy wyrzekli się miłości własnej,            uproś nam św. Rito
Abyśmy ćwiczyli się w pokorze,
Abyśmy nasz krzyż cierpliwie nieśli,
Abyśmy Boga ponad wszystko kochali,
Abyśmy Jego wolę zawsze wypełniali,
Abyśmy naszym winowajcom chętnie wybaczali,
Abyśmy bliźnich jak samych siebie kochali,
Abyśmy twoje cnoty naśladowali,

We wszystkich prośbach           wspomagaj nas św. Rito
We wszystkich niebezpieczeństwach,
We wszystkich potrzebach i uciskach,
W każdym smutku i przeciwności,
W krzyżu i cierpieniu,
W godzinie śmierci,

Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata,
przepuść nam Panie
Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata,
wysłuchaj nas Panie
Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata,
zmiłuj się nad nami

Módl się za nami święta Rito.
Abyśmy się stali godnymi obietnic Chrystusowych

Módlmy się:
Ojcze niebieski, Ty dałeś świętej Ricie udział w męce Chrystusa, udziel nam łaski i siły do znoszenia naszych cierpień, abyśmy mogli głębiej uczestniczyć w misterium paschalnym Twego Syna. Który z Tobą żyje i króluje w jedności Ducha Świętego, Bóg przez wszystkie wieki wieków. Amen.

Nowenna do MB Pani Rozniszewskiej

Pieśń: O Maryjo, witam Cię

O Maryjo, witam Cię!
O Maryjo, kocham Cię!
O Maryjo, pobłogosław
Wszystkie dzieci swe!

albo   Witaj Rozniszewska

Witaj Rozniszewska, Matko jedyna,
Uproś nam łaskę u Twego Syna.
Witaj, ach witaj, Niepokalana!
Witaj Maryjo, Matko kochana!

Modlitwa:

Matko Boga i nasza Matko,
Pani Rozniszewska!

Nam, którzy śmiałość mamy Ciebie prosić,
wyjednaj naszych grzechów odpuszczenie.

Chorym przynieś, Matko, uzdrowienie.

Tym, którzy się dobrze mają
– wdzięczność i miłość Bożą.

Skłóconym daj pojednanie,
a tym, co żyją w zgodzie
– wytrwałość w niej i stałość.

Udręczonym i zniechęconym użycz pokrzepienia.

Tym, którzy upadają, daj podniesienie z upadku;
tym, którzy prosto stoją, daj trzymać się dobrze,
a tym, co są szczęśliwi,
daj niech im się dobrze wiedzie,
a nieszczęśliwi niech doznają pociechy i pomocy.

Racz wysłuchać prośby, które do Ciebie kierujemy…

Odczytujemy intencje.

Kieruj szczęśliwie całym naszym życiem
i uczyń nas godnymi jasności Twoich świętych.

Wtedy zaśpiewamy dla Ciebie pieśń dziękczynienia
na chwałę Twego Syna, który jest Bogiem,
razem z Ojcem odwiecznym i Duchem Świętym,
teraz i na zawsze przez wszystkie wieki wieków. Amen.

Pieśń: Królowej Anielskiej śpiewajmy

Królowej Anielskiej śpiewajmy,
Różami uwieńczmy jej skroń:
Jej serca w ofierze składajmy,
Ze łzami wołajmy doń:
O Maryjo, bądź nam pozdrowiona,
Bądź Ty zawsze Matką nam!

Przez Ciebie, o Matko miłości,
Łask wszelkich udziela nam Bóg
A my Ci hołd dajem wdzięczności,
Upadłszy do Twoich nóg.
O Lilijo, jakżeś Ty wspaniała,
Wszelkich cnót rozlewasz woń!

Sławimy Ciebie, Pani nasza, prosząc gorąco o wstawiennictwo u Twojego Syna (będziemy powtarzać):

Chwalimy Cię i błagamy Ciebie.

 • O Matko Boga czci najgodniejsza.
 • Matko z Dzieciątkiem Bożym na ręku.
 • Matko Chrystusa, Zbawcy ludzkości.
 • Matko Boskiego Odkupiciela.
 • Matko Bolesna z sercem zranionym.
 • Matko cichego w męce Baranka.
 • Matko zmartwychwstałego Zwycięzcy.
 • Matko Jezusa, co w niebo wstąpił.
 • Matko Mistycznej Głowy Kościoła.
 • Matko w niebiosach koronowana.
 • Matko, co rajskim pięknem zachwycasz.
 • Matko, co ludziom życie przyniosłaś.
 • Matko nad skarbcem łask postawiona.
 • Matko, najlepsza Pocieszycielko.
 • Matko dla biednych pełna litości.
 • Matko z pomocą wszystkim spiesząca.
 • Matko sieroty przygarniająca.
 • Matko, dla chorych czuła Lekarko.
 • Matko śmierć dobrą wypraszająca.
 • Matko, co grzesznym przybliżasz Boga.
 • Matko do nieba ludzi wiodąca.
 • Matko przez świętych wiecznie chwalona.

Matko nasza, Pocieszycielko nasza! Cieszymy się razem z Tobą Bożymi darami i prosimy Cię o wstawiennictwo w wypraszaniu nam nowych łask. W. Amen.

Pieśń: Gdy nas ogarnie trwoga

Gdy nas ogarnie trwoga,
Matko, wspomóż nas!
Przyczyną swą u Boga,
Matko, wspomóż nas!

Matko, o wspomagaj nas
nieustannie w każdy czas,
nieustannie w każdy czas!

Gdy wiarę tracim żywą,
Matko, wspomóż nas!
Nadzieję wzbudź prawdziwą;
Matko, wspomóż nas!

Matko, o wspomagaj nas
nieustannie w każdy czas,
nieustannie w każdy czas!

O Maryjo, Pani Rozniszewska! Przychodząc przed Twój cudowny Obraz, wzywamy Twojej pomocy. Do Ciebie wznosimy nasze błagalne ręce, o Matko cudownej przemiany, wołając:

Prosimy Cię Matko, Pani Rozniszewska.

 • O wspomaganie Kościoła w jego posłannictwie.
 • O moc i światło dla Ojca Świętego, biskupów i prezbiterów.
 • O nowe powołania do kapłaństwa i zakonu z naszej parafii.
 • O jedność wszystkich wierzących w Chrystusa.
 • O oddalenie od świata wojen, głodu i wszelkich klęsk.
 • O wierność Bogu i Kościołowi dla naszej Ojczyzny.
 • O siły i wsparcie dla ciężko pracujących.
 • O pracę dla bezrobotnych.
 • O urodzaje dla naszej ziemi.
 • O prawdę i sprawiedliwość w życiu społecznym i narodowym.
 • O wzrost w dobrym dla dzieci i młodzieży.
 • O miłość w życiu małżeńskim i rodzinnym.
 • O wytrwanie w dobrym aż do śmierci.
 • O zdrowie, opiekę i pomoc w życiu codziennym.
 • O ulgę w cierpieniu dla chorych i osamotnionych.
 • O nieustanną pomoc Twoją w każdej chwili naszego życia.
 • O nawrócenie i odnowę życia dla grzeszników i obojętnych.
 • O uzdrowienie dla ludzi zniewolonych pijaństwem.

Matko kochająca i opiekująca się swoimi dziećmi, bądź zawsze obecna w naszym życiu i postępowaniu, wspomagaj w trudach i ucz nas cieszyć się Bożymi darami. W. Amen.

Pieśń: Maryjo, coś jest w niebie

Maryjo, coś jest w niebie,
spójrz na nas u Twych stóp!
Należeć my do Ciebie
pragniemy aż po grób.

Błogosław Pani nas;
dziś ślubujemy wraz,
że wiernie będziem służyć Ci,
Maryjo, w każdy czas.

Do dziatek Twych gromady
racz przyjąć, Matko nas;
iść chcemy w Twoje ślady
i żyć jak Ty, bez skaz.

Gdy w duszy zawrze bój,
Maryjo, przy nas stój,
by nieskalanym zawsze był
czystości naszej strój.

Z różańcem w ręku zwracamy się do Ciebie, Panie Jezu Chryste, przez pośrednictwo Matki Bożej, Pani Rozniszewskiej, abyś wejrzał na nas cieszących się Twoją opieką i wzywających pomocy Matki Twojej i naszej.

Pieśń przed Różańcem: Zebrani przed Twoim ołtarzem

Zebrani przed Twoim ołtarzem,
Maryjo, serca niesiem w darze.
Różańca będziem tajemnice
Rozważać, przykładów skarbnice.

Zawitaj, Najświętsza Panienko.
W potrzebach potężna Patronko.
Naszego zbawienia Jutrzenko.
Zawitaj, Maryjo

Różaniec.

Pieśń po Różańcu: Skończone nasze rozważania

Skończone nasze rozważania,
Wzniesione hołdy i błagania.
Czas teraz do domu powrócić,
Świątyni tej mury opuścić.

O Mario, gdy już stąd odchodzę,
Rozstanie pożegnaniem słodzę
I Tobie szczerze z serca głoszę:
Maryjo, dobranoc.

Zakończenie nowenny: Z dawna Polski Tyś Królową

Z dawna Polski Tyś Królową, Maryjo!
Ty za nami przemów słowo, Maryjo!
Ociemniałym podaj rękę,
Niewytrwałym skracaj mękę,
Twe Królestwo weź w porękę, Maryjo!

Gdyś pod krzyżem Syna stała, Maryjo!
Tyleś Matko wycierpiała, Maryjo!
Przez Twego Syna konanie,
Uproś sercom zmartwychwstanie,
W Ojców wierze daj wytrwanie, Maryjo!

Z dawna Polski Tyś Królową, Maryjo!
Ty za nami przemów słowo, Maryjo!
Miej w opiece naród cały,
Który żyje dla Twej chwały,
Niech rozwija się wspaniały, Maryjo!