O Boskie Serce Jezusa, które niegdyś podczas ziemskiego życia tak jak i teraz w niebie jest pełne troski i miłosierdzia wobec cierpiącego człowieka, spójrz na tych chorych, którzy za naszym pośrednictwem proszą Cię o zdrowie ciała.

Ty, o Jezu, wiesz jak bardzo cierpią oni z powodu swej choroby i jeśli tego chcesz – możesz ich uzdrowić tak, jak uzdrowiłeś mnóstwo chorych i doświadczanych przez różne dolegliwości.

Drogi Jezu, czując się niegodni, wzywamy wstawiennictwa naszej umiłowanej św. Rity, poprzez ręce której rozdajesz tak często niezliczone łaski.

O Droga Święta, proś Jezusa, módl się za nami, za tymi naszymi chorymi, którzy pokładają w tobie swoją nadzieję. Uciekamy się do twych zasług, jakie otrzymałaś w ostatnich czterech latach twego życia, będąc dotknięta tajemniczą i bolesną chorobą, która zaprowadziła cię do nieba. Wyproś u Boga wysłuchanie naszych modlitw – zdrowie dla tych naszych chorych, których tobie polecamy, aby mogli jak najszybciej złożyć Bogu dziękczynienie i oczekiwać własnego uświęcenia.

Ojcze nasz, Zdrowaś Maryjo, Chwała Ojcu.