Nowenna do MB Pani Rozniszewskiej

Pieśń: O Maryjo, witam Cię

O Maryjo, witam Cię!
O Maryjo, kocham Cię!
O Maryjo, pobłogosław
Wszystkie dzieci swe!

albo   Witaj Rozniszewska

Witaj Rozniszewska, Matko jedyna,
Uproś nam łaskę u Twego Syna.
Witaj, ach witaj, Niepokalana!
Witaj Maryjo, Matko kochana!

Modlitwa:

Matko Boga i nasza Matko,
Pani Rozniszewska!

Nam, którzy śmiałość mamy Ciebie prosić,
wyjednaj naszych grzechów odpuszczenie.

Chorym przynieś, Matko, uzdrowienie.

Tym, którzy się dobrze mają
– wdzięczność i miłość Bożą.

Skłóconym daj pojednanie,
a tym, co żyją w zgodzie
– wytrwałość w niej i stałość.

Udręczonym i zniechęconym użycz pokrzepienia.

Tym, którzy upadają, daj podniesienie z upadku;
tym, którzy prosto stoją, daj trzymać się dobrze,
a tym, co są szczęśliwi,
daj niech im się dobrze wiedzie,
a nieszczęśliwi niech doznają pociechy i pomocy.

Racz wysłuchać prośby, które do Ciebie kierujemy…

Odczytujemy intencje.

Kieruj szczęśliwie całym naszym życiem
i uczyń nas godnymi jasności Twoich świętych.

Wtedy zaśpiewamy dla Ciebie pieśń dziękczynienia
na chwałę Twego Syna, który jest Bogiem,
razem z Ojcem odwiecznym i Duchem Świętym,
teraz i na zawsze przez wszystkie wieki wieków. Amen.

Pieśń: Królowej Anielskiej śpiewajmy

Królowej Anielskiej śpiewajmy,
Różami uwieńczmy jej skroń:
Jej serca w ofierze składajmy,
Ze łzami wołajmy doń:
O Maryjo, bądź nam pozdrowiona,
Bądź Ty zawsze Matką nam!

Przez Ciebie, o Matko miłości,
Łask wszelkich udziela nam Bóg
A my Ci hołd dajem wdzięczności,
Upadłszy do Twoich nóg.
O Lilijo, jakżeś Ty wspaniała,
Wszelkich cnót rozlewasz woń!

Sławimy Ciebie, Pani nasza, prosząc gorąco o wstawiennictwo u Twojego Syna (będziemy powtarzać):

Chwalimy Cię i błagamy Ciebie.

 • O Matko Boga czci najgodniejsza.
 • Matko z Dzieciątkiem Bożym na ręku.
 • Matko Chrystusa, Zbawcy ludzkości.
 • Matko Boskiego Odkupiciela.
 • Matko Bolesna z sercem zranionym.
 • Matko cichego w męce Baranka.
 • Matko zmartwychwstałego Zwycięzcy.
 • Matko Jezusa, co w niebo wstąpił.
 • Matko Mistycznej Głowy Kościoła.
 • Matko w niebiosach koronowana.
 • Matko, co rajskim pięknem zachwycasz.
 • Matko, co ludziom życie przyniosłaś.
 • Matko nad skarbcem łask postawiona.
 • Matko, najlepsza Pocieszycielko.
 • Matko dla biednych pełna litości.
 • Matko z pomocą wszystkim spiesząca.
 • Matko sieroty przygarniająca.
 • Matko, dla chorych czuła Lekarko.
 • Matko śmierć dobrą wypraszająca.
 • Matko, co grzesznym przybliżasz Boga.
 • Matko do nieba ludzi wiodąca.
 • Matko przez świętych wiecznie chwalona.

Matko nasza, Pocieszycielko nasza! Cieszymy się razem z Tobą Bożymi darami i prosimy Cię o wstawiennictwo w wypraszaniu nam nowych łask. W. Amen.

Pieśń: Gdy nas ogarnie trwoga

Gdy nas ogarnie trwoga,
Matko, wspomóż nas!
Przyczyną swą u Boga,
Matko, wspomóż nas!

Matko, o wspomagaj nas
nieustannie w każdy czas,
nieustannie w każdy czas!

Gdy wiarę tracim żywą,
Matko, wspomóż nas!
Nadzieję wzbudź prawdziwą;
Matko, wspomóż nas!

Matko, o wspomagaj nas
nieustannie w każdy czas,
nieustannie w każdy czas!

O Maryjo, Pani Rozniszewska! Przychodząc przed Twój cudowny Obraz, wzywamy Twojej pomocy. Do Ciebie wznosimy nasze błagalne ręce, o Matko cudownej przemiany, wołając:

Prosimy Cię Matko, Pani Rozniszewska.

 • O wspomaganie Kościoła w jego posłannictwie.
 • O moc i światło dla Ojca Świętego, biskupów i prezbiterów.
 • O nowe powołania do kapłaństwa i zakonu z naszej parafii.
 • O jedność wszystkich wierzących w Chrystusa.
 • O oddalenie od świata wojen, głodu i wszelkich klęsk.
 • O wierność Bogu i Kościołowi dla naszej Ojczyzny.
 • O siły i wsparcie dla ciężko pracujących.
 • O pracę dla bezrobotnych.
 • O urodzaje dla naszej ziemi.
 • O prawdę i sprawiedliwość w życiu społecznym i narodowym.
 • O wzrost w dobrym dla dzieci i młodzieży.
 • O miłość w życiu małżeńskim i rodzinnym.
 • O wytrwanie w dobrym aż do śmierci.
 • O zdrowie, opiekę i pomoc w życiu codziennym.
 • O ulgę w cierpieniu dla chorych i osamotnionych.
 • O nieustanną pomoc Twoją w każdej chwili naszego życia.
 • O nawrócenie i odnowę życia dla grzeszników i obojętnych.
 • O uzdrowienie dla ludzi zniewolonych pijaństwem.

Matko kochająca i opiekująca się swoimi dziećmi, bądź zawsze obecna w naszym życiu i postępowaniu, wspomagaj w trudach i ucz nas cieszyć się Bożymi darami. W. Amen.

Pieśń: Maryjo, coś jest w niebie

Maryjo, coś jest w niebie,
spójrz na nas u Twych stóp!
Należeć my do Ciebie
pragniemy aż po grób.

Błogosław Pani nas;
dziś ślubujemy wraz,
że wiernie będziem służyć Ci,
Maryjo, w każdy czas.

Do dziatek Twych gromady
racz przyjąć, Matko nas;
iść chcemy w Twoje ślady
i żyć jak Ty, bez skaz.

Gdy w duszy zawrze bój,
Maryjo, przy nas stój,
by nieskalanym zawsze był
czystości naszej strój.

Z różańcem w ręku zwracamy się do Ciebie, Panie Jezu Chryste, przez pośrednictwo Matki Bożej, Pani Rozniszewskiej, abyś wejrzał na nas cieszących się Twoją opieką i wzywających pomocy Matki Twojej i naszej.

Pieśń przed Różańcem: Zebrani przed Twoim ołtarzem

Zebrani przed Twoim ołtarzem,
Maryjo, serca niesiem w darze.
Różańca będziem tajemnice
Rozważać, przykładów skarbnice.

Zawitaj, Najświętsza Panienko.
W potrzebach potężna Patronko.
Naszego zbawienia Jutrzenko.
Zawitaj, Maryjo

Różaniec.

Pieśń po Różańcu: Skończone nasze rozważania

Skończone nasze rozważania,
Wzniesione hołdy i błagania.
Czas teraz do domu powrócić,
Świątyni tej mury opuścić.

O Mario, gdy już stąd odchodzę,
Rozstanie pożegnaniem słodzę
I Tobie szczerze z serca głoszę:
Maryjo, dobranoc.

Zakończenie nowenny: Z dawna Polski Tyś Królową

Z dawna Polski Tyś Królową, Maryjo!
Ty za nami przemów słowo, Maryjo!
Ociemniałym podaj rękę,
Niewytrwałym skracaj mękę,
Twe Królestwo weź w porękę, Maryjo!

Gdyś pod krzyżem Syna stała, Maryjo!
Tyleś Matko wycierpiała, Maryjo!
Przez Twego Syna konanie,
Uproś sercom zmartwychwstanie,
W Ojców wierze daj wytrwanie, Maryjo!

Z dawna Polski Tyś Królową, Maryjo!
Ty za nami przemów słowo, Maryjo!
Miej w opiece naród cały,
Który żyje dla Twej chwały,
Niech rozwija się wspaniały, Maryjo!

Modlitwa do MB Pani Rozniszewskiej

Matko Boga i nasza Matko,
Pani Rozniszewska!

Nam, którzy śmiałość mamy Ciebie prosić,
wyjednaj naszych grzechów odpuszczenie.

Chorym przynieś, Matko, uzdrowienie.

Tym, którzy się dobrze mają
– wdzięczność i miłość Bożą.

Skłóconym daj pojednanie,
a tym, co żyją w zgodzie
– wytrwałość w niej i stałość.

Udręczonym i zniechęconym użycz pokrzepienia.

Tym, którzy upadają, daj podniesienie z upadku;
tym, którzy prosto stoją, daj trzymać się dobrze,
a tym, co są szczęśliwi,
daj niech im się dobrze wiedzie,
a nieszczęśliwi niech doznają pociechy i pomocy.

Racz wysłuchać prośby, które do Ciebie kierujemy…

Przedstawiamy intencję

Kieruj szczęśliwie całym naszym życiem
i uczyń nas godnymi jasności Twoich świętych.

Wtedy zaśpiewamy dla Ciebie pieśń dziękczynienia
na chwałę Twego Syna, który jest Bogiem,
razem z Ojcem odwiecznym i Duchem Świętym,
teraz i na zawsze przez wszystkie wieki wieków. Amen.